Bu model rehberliği eğitim ile özdeş; bireyin ileride toplum yaşamına uyum sağlamasında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırma süreci olarak ele almaktadır.
Rehberliği bu şekilde ele alanların başında BREWER gelmektedir. Brewer’e göre rehberlik her şeyden önce eğitimin bir parçasıdır ve başlıca amacı, bireyin okula ve okul dışındaki çevresine yardımcı olmaktır. Bu anlayışa göre eğitim ile rehberlik arasında amaç yöntem sonuçları bakımından bir fark yoktur.
Bu görüş rehberlik hizmetlerinin tıpkı konu alanlarının öğretilmesi gibi sınıf içinde verilebilecek bir hizmet olduğu anlayışını getirmiştir. Bunun sonucu olarak okul programlarında grup rehberliği için saatler ayrılmaya başlanmıştır.
 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir