• Pazarlamalarda Yeni Gelişimler ve Uygulamaları

  Yönetim ve yönetim sürecini açıklayabileceksiniz. Pazarlama yönetim sürecini kavrayabileceksiniz. Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimini değerlendirebileceksiniz. Pazarlama strateji ve taktiklerini açıklayabileceksiniz. Pazarlama kontrolünü değerlendirebileceksiniz.

   
 • Pazarlamada Tutundurma Kararları

  Satış tutundurma kavramını tanımlayabileceksiniz. Satış tutundurmanın son dönemlerde gelişme nedenlerini kavrayabileceksiniz. Satış tutundurmanın sağladığı faydaları açıklayabileceksiniz. Satış tutundurmanın sınırlılıklarını değerlendirebileceksiniz. Satış tutundurma araçlarını açıklayabileceksiniz.

   
 • Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım

  Dağıtım kanallarının tanımını ve fonksiyonunu açıklayabileceksiniz. Dağıtım kanalı türlerini belirleyebileceksiniz. Dikey pazarlama sistemlerini değerlendirebileceksiniz. Pazarlama lojistiği kavramını çözümleyebileceksiniz.

   
 • İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları

   

   
 • Pazarlama Konusu ve Gelişimi

  Pazarlamanın konusu ve kapsamını açıklayabileceksiniz. Pazarlama düşüncesinin tarihsel gelişimini anlatabileceksiniz. Pazarlama yönetimi ve pazarlama karması kavramlarını ifade edebileceksiniz. Değer kavramını açıklayabileceksiniz.