• I. Meşrutiyet

  I. Meşrutiyet konumuzda I. Meşrutiyet’in ilanı ve II. Abdülhamit dönemini inceleyeceğiz. Islahat ve Tanzimat fermanlarının yayınlanmasının ardından sona ermeyen ülke, yönetim, ekonomi ve dış ülkeler ile olan sorunlar sona ermemiş, ülke yönetimi üzerinde baskılar artmıştır. […]

   
 • Tanzimat Dönemi

  Tanzimat Dönemi Tanzimat fermanı ve Islahat Fermanı ve bu dönemde yapılan ıslahatları kapsamaktadır. Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murat ve II. Abdülhamit  Tanzimat Döneminde tahta çıkmıştır. Önceki kpss konumuzda II. Mahmut Dönemi Islahatlarını işlemiştik. Sıradaki konumuzise Tanzimat Dönemi olacaktır. Tanzimat […]

   
 • 2. Mahmut Dönemi Islahatları

  2. Mahmut Dönemi Islahatları konusunda Senedi İttifak gibi önemli bir anlaşmayla beraber padişah II. Mahmut’un askeri, eğitim, yönetim ve diğer alanlarda yaptığı ıslahatları inceleyeceğiz. II. Mahmut önemli ıslahat ve yenilikler yapmış bir padişahtır. Önceki kpss tarih konumuzda […]

   
 • Osmanlının Dağılması

  Osmanlının Dağılması kaybedilen savaşlar, yapılan anlaşmalarla kaybedilen topraklar, verilen imtiyazlar ve tavizler, ayaklanmalar, isyanlar, yapılan işgaller ile ortaya çıkan bir sonuçtur. Yapılan anlaşmalar, çıkarılan kanunlar,ıslahatlar, yayınlanan Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet hareketleri Osmanlıyı bu kötü […]

   
 • Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878)

  Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) yani 93 Harbi ve Panslavizm  , Rusya’nın Slav toplumunu birleştirme politikası ve bu uğurda yaptığı bazı eylemleri içermektedir. Rusya yaptığı çalışmalarla, kışkırtmalarla ve cemiyetlerle bu emellerini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Önceki konumuzda 19. […]

   
 • 19. Yüzyıl Siyasi Olayları

  19. Yüzyıl Siyasi Olayları konumuzda Osmanlının en uzun yüzyılı olarak adlandırılan yüzyılı inceleyeceğiz. Bu dönemde Osmanlı büyük sorunlar yaşamış ve arayış içerisinde olmuştur. Çıkan isyan ve ayaklanmalar devletin daha da zayıf düşmesine ve işgale açık […]

   
 • 18. Yüzyıl Islahatları

  18. Yüzyıl Islahatları çalışmalarında Osmanlı kaybettiği toprakları geri alma politikası yürütmeye çalışmış fakat başarısız olunca topraklarını korumayı amaç edinmiştir. Bozulmuş durumdaki devlet kurumları yapılan ıslahatlarla düzenlenmek istenmiştir. Önceki kpss konumuzda 17 Yüzyıl Islahatlarını incelemiştik. Sıradaki konumuzda ise 18. […]

   
 • 17. Yüzyıl Islahatları

  17. Yüzyıl Islahatları, Osmanlı Duraklama Döneminde devlet otoritesi, askerlik, ekonomi, yönetim alanlarında yapılan düzenlemelerdir. Önemli devlet adamları ve padişahlar tarafından yapılan ıslahatlardır. Bir önceki konumuzda 17. Yüzyıl İsyanlarını inceledik. Sıradaki kpss tarih konumuz ise 17. Yüzyıl Islahatları olacaktır. 17. Yüzyıl […]

   
 • 17. Yüzyıl İsyanları

  17. Yüzyıl İsyanları, Osmanlı Duraklama Döneminde ortaya çıkan ve yönetimi zorlaştıran isyanlardır. Birçok bölgede ve farklı grupların çıkardığı isyanlar vardır. Bir önceki konumuzda Duraklama Dönemi Dış Nedenlerini inceledik. Sıradaki kpss tarih konumuz ise 17. Yüzyıl İsyanları olacaktır. 17. Yüzyıl […]

   
 • Duraklama Dönemi Dış Nedenleri

  Duraklama Dönemi Dış Nedenleri, Osmanlı Duraklama Dönemi konusunun devamını oluşturmaktadır.  Bir önceki konumuzda Osmanlı Duraklama Dönemi duraklamanın iç nedenlerini inceledik. Sıradaki kpss tarih konumuz ise Duraklama Dönemi Dış Nedenleriolacaktır. Duraklama Dönemi Dış Nedenleri 1. İmparatorluğun Doğal Sınırlara Ulaşması Üç […]

   
 • Osmanlı Duraklama Dönemi

  Osmanlı Duraklama Dönemi  Osmanlı Devletinde Sokullu Mehmet Paşanın ölümü ile başlayıp Karlofça Antlaşmasına kadar süren döneme denmektedir. Bir önceki konumuzda Osmanlı Yükselme Dönemi 1. Beyazid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat yani […]

   
 • Osmanlı Yükselme Dönemi (1453-1600)

  Osmanlı Yükselme Dönemi konumuzda Osmanlı Devletinin dünya gücü haline gelmesi ve bu dönem padişahlarını inceleyeceğiz. Bir önceki İstanbul’un Fethi 1453 konumuzda İstanbul’un fethini ve bu fethi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet’in dönemini inceledik. Sıradaki kpsstarih konumuz ise  1. […]

   
 • İstanbul’un Fethi 1453

  İstanbul’un Fethi 1453 konumuzda Fatih Sultam Mehmet Han’ın İstanbul’u fethi ve padişahlığı dönemindeki gelişmeleri inceleyeceğiz. Bir önceki Beylikten Devlete Osmanlı konumuzda Osmanlının kuruluş dönemi olaylarını ve padişahlarını ve Kpss açısından önemli detayları ele almıştık. Bu bölümde de İstanbul’un Fethi 1453 konusunu ele […]

   
 • Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)

  Beylikten Devlete Osmanlı konumuzda Osmanlının kuruluş dönemini inceleyeceğiz. Bir önceki konumuzda Taşra Yönetimi, Osmanlı Devleti Enler ve İlklerini inceledik. Kpss sorularında Osmanlı devleti ile ilgili genelde kültür ve medeniyeti konusundan soru çıkmakla beraber Osmanlı padişahları ve yönetim […]

   
 • Osmanlıda Ülke Yönetimi | Taşra Yönetimi

  Osmanlıda Ülke Yönetimi yani Osmanlıda Taşra Yönetimi ve teşkilatların incelenmesi ile Osmanlı Devleti enler ve ilkler başlıkları Osmanlı kültür ve medeniyetinin son bölümünde incelenmektedir. Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusunu işlerken bölümlere ayırmıştık. Bu konuda işleyeceğimiz 6. […]

   
 • Osmanlıda Bilim ve Sanat

  Osmanlıda Bilim ve Sanat , Osmanlı kültür ve medeniyetinin önemli başlıklarındandır. Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusunun 5. bölümünde kpss‘de bugüne kadar pek çok soru çıkmış olan Osmanlıda bilim ve sanat alanlarına değinilecektir. Bir önceki konumuzda […]

   
 • Osmanlıda Eğitim | Yazı, Dil ve Edebiyat

  Osmanlıda Eğitim ve Osmanlıda Yazı, Dil ve Edebiyat Osmanlı kültür ve medeniyetinin 4. bölümünü oluşturmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusunda şimdiye kadar Osmanlıda devlet yönetimi, toprak yönetimi, ordu yönetimi, Osmanlıda ekonomi gibi kpss tarih dersinde önemli […]

   
 • Osmanlıda Hukuk ve Toplumsal Yapı

  Osmanlıda Hukuk ve Toplumsal Yapı Osmanlı kültür ve medeniyetinde işleyeceğimiz 3. bölümü oluşturmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusunu kpss de geniş kapsamlı bir konu olduğu için bölümlere ayırmıştık. Bir önceki konumuzda Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti […]

   
 • Osmanlıda Ordu | Osmanlıda Ekonomi

  Osmanlıda Ordu Yönetimi ve Osmanlıda Ekonomi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti konusudur. Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusu kpss de geniş yer kapladığı için tek seferde anlatmak ve anlamak pek mümkün değildir. Bu yüzden geniş kapsamlı ve bizim […]

   
 • Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti – Bölüm 1

  Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusu kpss de en geniş kapsamlı ve bizim için büyük önem taşıyan bölümdür. Bir önceki konumuzda Anadolu Selçuklu Devletinin kültür ve medeniyeti ile ilgili bilgileri inceledik. Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusu […]

   
 • Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

  Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve medeniyeti konusu, Anadolu Selçuklu Devleti özellikleri ve sonrasında kurulan Türk Beyliklerini işledikten sonra Kpss açısından kesinlikle irdelenmesi gereken konulardan biridir. Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve medeniyeti konusu içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti devlet […]

   
 • Anadolu Türk Beylikleri

  Anadolu Türk Beylikleri (ikinci), kpss tarih konusu içinde Türkiye Tarihi bölümünde yer alır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla kurulan ikinci Anadolu Türk beylikleri 16 beylikten oluşmaktadır. Daha doğrusu kpss açısından bizim için en azından kulaktan dolma […]

   
 • Anadolu Selçuklu Devleti

  Anadolu Selçuklu Devleti kpss Tarih konuları içinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Zira Türkiye Tarihi açısından önemli başlangıçların ve tarihi olayların merkezi Anadolu Selçuklu Devleti 1077 ile 1308 yılları arasında Anadolu’da hüküm sürmüş bir devlettir. […]

   
 • İlk Türk Beylikleri

  İlk Türk Beylikleri Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulmuştur. Bu konu aynı zamanda Türkiye Tarihi konusuna giriş niteliğindedir. Türklerin tarihi Oğuz Türklerinden Selçukluların Anadolu’yu fethiyle başlamıştır. Çağrı Bet Anadolu’ya yaptığı keşif akınları ile beraber Anadolu topraklarını […]

   
 • Orta Asya Türk Devletleri

  Orta Asya Türk devletleri kpss tarih konuları içinde yer almaktadır. Önceki konularda ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler, Tolunoğulları, İhşidiler ve Büyük Selçuklu Devletini işlemiştik. Şimdi de Orta Asya Türk Devletleri ve Yakın Doğu’da kurulan […]

   
 • Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

  Selçuklu Devleti Kpss Tarih konuları içinde önemli bir yere sahiptir. Genelde şimdi işleyeceğimiz Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ile karıştırılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan Selçuklu […]

   
 • İlk Türk İslam Devletleri

  ilk Türk islam devletleri, Kpss sorularına her yıl konu olan bir başlıktır. ilk Türk islam devletleri ile kültür ve medeniyetleri konularından her yıl 1 ya da 2 soru çıkmaktadır. Türklerin İslamiyet’e girmelerinde en büyük etken […]

   
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti

  İslamiyet öncesi Türk devletleri konusuyla beraber kültür ve medeniyet başlıklı tarih konularına önem veren kpss, genelde soruları bu kültür ve medeniyet başlıklı alanlardan sormaktadır. Bundan önceki konularda İslamiyet öncesi Türk Tarihi ve ilk Türk devletleri […]

   
 • İlk Türk Devletleri

  ilk Türk Devletleri denilince akla ilk gelen devletler normalde Asya ve Avrupa’da kurulan devletlerdir. Ancak ilk Türk Devletleri içerisinde ilk Türk topluluğu olan İskitler (Saka) topluluğundan biraz bahsedelim. Kpss Tarih konuların ilk bölümlerinin içerisinde sık […]

   
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

  İslamiyet Öcesi Türk Tarihi konuları anlatılırken genelde kullanılan bir cümle vardır. ”Türklerin tarih sahnesine çıkması.” Eminim bu cümleyi birçok tarih kaynaklarında duymuşsunuzdur ve çıktığımız yer Orta Asya’dır.  Genel olarak Hazar Denizi’nin doğusu, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, […]