• I. Meşrutiyet

  I. Meşrutiyet konumuzda I. Meşrutiyet’in ilanı ve II. Abdülhamit dönemini inceleyeceğiz. Islahat ve Tanzimat fermanlarının yayınlanmasının ardından sona ermeyen ülke, […]

   
 • Tanzimat Dönemi

  Tanzimat Dönemi Tanzimat fermanı ve Islahat Fermanı ve bu dönemde yapılan ıslahatları kapsamaktadır. Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murat ve II. Abdülhamit  Tanzimat […]

   
 • 2. Mahmut Dönemi Islahatları

  2. Mahmut Dönemi Islahatları konusunda Senedi İttifak gibi önemli bir anlaşmayla beraber padişah II. Mahmut’un askeri, eğitim, yönetim ve diğer […]

   
 • Osmanlının Dağılması

  Osmanlının Dağılması kaybedilen savaşlar, yapılan anlaşmalarla kaybedilen topraklar, verilen imtiyazlar ve tavizler, ayaklanmalar, isyanlar, yapılan işgaller ile ortaya çıkan bir […]

   
 • Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878)

  Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) yani 93 Harbi ve Panslavizm  , Rusya’nın Slav toplumunu birleştirme politikası ve bu uğurda yaptığı bazı […]

   
 • 19. Yüzyıl Siyasi Olayları

  19. Yüzyıl Siyasi Olayları konumuzda Osmanlının en uzun yüzyılı olarak adlandırılan yüzyılı inceleyeceğiz. Bu dönemde Osmanlı büyük sorunlar yaşamış ve […]

   
 • 18. Yüzyıl Islahatları

  18. Yüzyıl Islahatları çalışmalarında Osmanlı kaybettiği toprakları geri alma politikası yürütmeye çalışmış fakat başarısız olunca topraklarını korumayı amaç edinmiştir. Bozulmuş […]

   
 • 17. Yüzyıl Islahatları

  17. Yüzyıl Islahatları, Osmanlı Duraklama Döneminde devlet otoritesi, askerlik, ekonomi, yönetim alanlarında yapılan düzenlemelerdir. Önemli devlet adamları ve padişahlar tarafından yapılan […]

   
 • 17. Yüzyıl İsyanları

  17. Yüzyıl İsyanları, Osmanlı Duraklama Döneminde ortaya çıkan ve yönetimi zorlaştıran isyanlardır. Birçok bölgede ve farklı grupların çıkardığı isyanlar vardır. Bir […]

   
 • Duraklama Dönemi Dış Nedenleri

  Duraklama Dönemi Dış Nedenleri, Osmanlı Duraklama Dönemi konusunun devamını oluşturmaktadır.  Bir önceki konumuzda Osmanlı Duraklama Dönemi duraklamanın iç nedenlerini inceledik. Sıradaki kpss tarih konumuz […]

   
 • Osmanlı Duraklama Dönemi

  Osmanlı Duraklama Dönemi  Osmanlı Devletinde Sokullu Mehmet Paşanın ölümü ile başlayıp Karlofça Antlaşmasına kadar süren döneme denmektedir. Bir önceki konumuzda Osmanlı […]

   
 • Osmanlı Yükselme Dönemi (1453-1600)

  Osmanlı Yükselme Dönemi konumuzda Osmanlı Devletinin dünya gücü haline gelmesi ve bu dönem padişahlarını inceleyeceğiz. Bir önceki İstanbul’un Fethi 1453 konumuzda […]

   
 • İstanbul’un Fethi 1453

  İstanbul’un Fethi 1453 konumuzda Fatih Sultam Mehmet Han’ın İstanbul’u fethi ve padişahlığı dönemindeki gelişmeleri inceleyeceğiz. Bir önceki Beylikten Devlete Osmanlı konumuzda Osmanlının […]

   
 • Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)

  Beylikten Devlete Osmanlı konumuzda Osmanlının kuruluş dönemini inceleyeceğiz. Bir önceki konumuzda Taşra Yönetimi, Osmanlı Devleti Enler ve İlklerini inceledik. Kpss sorularında Osmanlı […]

   
 • Osmanlıda Ülke Yönetimi | Taşra Yönetimi

  Osmanlıda Ülke Yönetimi yani Osmanlıda Taşra Yönetimi ve teşkilatların incelenmesi ile Osmanlı Devleti enler ve ilkler başlıkları Osmanlı kültür ve […]

   
 • Osmanlıda Bilim ve Sanat

  Osmanlıda Bilim ve Sanat , Osmanlı kültür ve medeniyetinin önemli başlıklarındandır. Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusunun 5. bölümünde kpss‘de bugüne […]

   
 • Osmanlıda Eğitim | Yazı, Dil ve Edebiyat

  Osmanlıda Eğitim ve Osmanlıda Yazı, Dil ve Edebiyat Osmanlı kültür ve medeniyetinin 4. bölümünü oluşturmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti […]

   
 • Osmanlıda Hukuk ve Toplumsal Yapı

  Osmanlıda Hukuk ve Toplumsal Yapı Osmanlı kültür ve medeniyetinde işleyeceğimiz 3. bölümü oluşturmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusunu kpss de geniş […]

   
 • Osmanlıda Ordu | Osmanlıda Ekonomi

  Osmanlıda Ordu Yönetimi ve Osmanlıda Ekonomi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti konusudur. Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusu kpss de geniş yer kapladığı […]

   
 • Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti – Bölüm 1

  Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Medeniyeti konusu kpss de en geniş kapsamlı ve bizim için büyük önem taşıyan bölümdür. Bir önceki konumuzda Anadolu […]

   
 • Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

  Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve medeniyeti konusu, Anadolu Selçuklu Devleti özellikleri ve sonrasında kurulan Türk Beyliklerini işledikten sonra Kpss açısından kesinlikle irdelenmesi […]

   
 • Anadolu Türk Beylikleri

  Anadolu Türk Beylikleri (ikinci), kpss tarih konusu içinde Türkiye Tarihi bölümünde yer alır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla kurulan ikinci Anadolu […]

   
 • Anadolu Selçuklu Devleti

  Anadolu Selçuklu Devleti kpss Tarih konuları içinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Zira Türkiye Tarihi açısından önemli başlangıçların ve tarihi […]

   
 • İlk Türk Beylikleri

  İlk Türk Beylikleri Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulmuştur. Bu konu aynı zamanda Türkiye Tarihi konusuna giriş niteliğindedir. Türklerin tarihi Oğuz […]

   
 • Orta Asya Türk Devletleri

  Orta Asya Türk devletleri kpss tarih konuları içinde yer almaktadır. Önceki konularda ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler, Tolunoğulları, İhşidiler […]

   
 • Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

  Selçuklu Devleti Kpss Tarih konuları içinde önemli bir yere sahiptir. Genelde şimdi işleyeceğimiz Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ile […]

   
 • İlk Türk İslam Devletleri

  ilk Türk islam devletleri, Kpss sorularına her yıl konu olan bir başlıktır. ilk Türk islam devletleri ile kültür ve medeniyetleri […]

   
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti

  İslamiyet öncesi Türk devletleri konusuyla beraber kültür ve medeniyet başlıklı tarih konularına önem veren kpss, genelde soruları bu kültür ve […]

   
 • İlk Türk Devletleri

  ilk Türk Devletleri denilince akla ilk gelen devletler normalde Asya ve Avrupa’da kurulan devletlerdir. Ancak ilk Türk Devletleri içerisinde ilk […]

   
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

  İslamiyet Öcesi Türk Tarihi konuları anlatılırken genelde kullanılan bir cümle vardır. ”Türklerin tarih sahnesine çıkması.” Eminim bu cümleyi birçok tarih […]