• Temel Kavramlar

  İstatistiğin temel kavramlarını tanımlayabileceksiniz. İstatistiğin temel kavramlarını kendi içinde ayırt edebileceksiniz.

   
 • İstatistik Serileri

  İstatistik serilerini açıklayabileceksiniz. İstatistik serilerini grafik yardımıyla açıklayabileceksiniz.

   
 • Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri

  Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçülerini sayabilecek, hangi durumda hangi ölçüyü hesaplamanız gerektiğine karar verebileceksiniz. Herhangi bir veri seti için uygun ortalamayı hesaplayıp yorumlayabileceksiniz. Herhangi bir veri seti için uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabileceksiniz. Serilerin birbirlerine […]

   
 • Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları

  Rassal değişken kavramını tanımlayabileceksiniz. Rassal değişkenlerin çeşitlerini (kesikli ve sürekli) ve aralarındaki farkı ayırt edebileceksiniz. Olasılık dağılımı kavramını tanımlayabileceksiniz. Olasılık ve istatistik teorisinde yaygın olarak kullanılan bazı kesikli dağılımları (Bernoulli, Binom ve Poisson) tanımlayabilecek ve […]

   
 • Sürekli Rassal Değişkenler ve Normal Dağılım

  Rassal değişken kavramını tanımlayabileceksiniz. Rassal değişkenlerin çeşitlerini (kesikli ve sürekli) ve aralarındaki farkı ayırt edebileceksiniz. Olasılık dağılımı kavramını tanımlayabileceksiniz. Olasılık ve istatistik teorisinde yaygın olarak kullanılan bazı kesikli dağılımları (Bernoulli, Binom ve Poisson) tanımlayabilecek ve […]

   
 • Örnekleme

  Tamsayım ve örnekleme kavramlarını ayırt edebileceksiniz. Örneklemeye başvurmanın yararlarını açıklayabileceksiniz. Örnekleme planı hazırlayabileceksiniz. Bir örnek araştırma için örnekleme uygulaması yapabilecek ve istenen bilgileri üretebileceksiniz.

   
 • İstatistiksel Tahminleme

    İstatistiksel tahminleme tanımı yapabilecek ve bazı evren parametreleri için tahminleme sürecinin aşamalarını açıklayabileceksiniz. Tek evren aritmetik ortalaması, oranı ve iki evren aritmetik ortalaması, oranına ilişkin nokta ve aralık tahminlemesi uygulamalarını açıklayabileceksiniz.

   
 • Örnek Çözümleri

   

   
 • Hipotez Testi

  Hipotez, istatistiksel hipotez ayrımını ifade edebileceksiniz. İstatistiksel hipotezlerin test aşamalarını açıklayabileceksiniz. Tek evren parametresiyle ilgili hipotez testi uygulayabileceksiniz. İki evren parametresiyle ilgili hipotez testi uygulayabileceksiniz. İkiden fazla evren ortalamasına ilişkin karşılaştırma, F testi uygulayabileceksiniz.

   
 • Hipotez Testinin Uygulamaları

  Hipotez, istatistiksel hipotez ayrımını ifade edebileceksiniz. İstatistiksel hipotezlerin test aşamalarını açıklayabileceksiniz. Tek evren parametresiyle ilgili hipotez testi uygulayabileceksiniz. İki evren parametresiyle ilgili hipotez testi uygulayabileceksiniz. İkiden fazla evren ortalamasına ilişkin karşılaştırma, F testi uygulayabileceksiniz.

   
 • Ki-Kare Testi

  Sayısal olmayan değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını test edebileceksiniz. Farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediğini test edebileceksiniz. n hacimli bir örneklemin, ilgili evreni, iyi temsil edip edemediğini belirleyebileceksiniz. Sayısal olmayan iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini belirleyebileceksiniz.

   
 • Regresyon ve Korelasyon

  İki değişken arasındaki ilişkiyi açıklayan doğrusal modeli kurabileceksiniz. İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini belirleyebileceksiniz.

   
 • İndeksler

  İndeks kavramını açıklayıp, indeks sayısı okuyabileceksiniz. Basit fiyat (miktar) indeksi hesaplayıp yorumlayabileceksiniz. Bileşik indeks hesaplama tekniklerini açıklayabileceksiniz. Enflasyon hesabında Laspeyres fiyat indeksi hesabını açıklayabileceksiniz. Başlıca fiyat indekslerini açıklayabileceksiniz.

   
 • Zaman Serisi Çözümlemesi

  Zaman serisini tanımlayabileceksiniz. Zaman serisini etkileyen faktörleri açıklayabileceksiniz. Zaman serisini etkileyen ana faktörü tanımlayabileceksiniz. Hareketli ortalamalar tekniği ile trendi araştırabileceksiniz. En küçük kareler tekniği ile doğrusal trend analizi yapabileceksiniz. Doğrusal trend denklemi ile öngörüler yapabileceksiniz.

   
 • Olasılık

  Bir deneyin örnek noktalarını belirleyebileceksiniz. Bir deneyin örnek uzayını oluşturabileceksiniz. Örnek uzayda basit ve bileşik olaylar tanımlayabileceksiniz. Olaylar üzerinde kesişim ve birleşim işlemlerini uygulayabileceksiniz. Kombinasyon ve sayma kuralı yardımıyla örnek uzayın eleman sayısını hesaplayabileceksiniz. Olasılık […]

   
 • Merkezi Eğitim ve Değişkenlik Ölçüleri

  Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçülerini sayabilecek, hangi durumda hangi ölçüyü hesaplamanız gerektiğine karar verebileceksiniz. Herhangi bir veri seti için uygun ortalamayı hesaplayıp yorumlayabileceksiniz. Herhangi bir veri seti için uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabileceksiniz. Serilerin birbirlerine […]

   
 • Istatistik Frekans Serileri

  İstatistiğin temel kavramlarını tanımlayabileceksiniz. İstatistiğin temel kavramlarını kendi içinde ayırt edebileceksiniz. İstatistik serilerini açıklayabileceksiniz. İstatistik serilerini grafik yardımıyla açıklayabileceksiniz.