• Temel Kavramlar

  İstatistiğin temel kavramlarını tanımlayabileceksiniz. İstatistiğin temel kavramlarını kendi içinde ayırt edebileceksiniz.

   
 • İstatistik Serileri

  İstatistik serilerini açıklayabileceksiniz. İstatistik serilerini grafik yardımıyla açıklayabileceksiniz.

   
 • Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri

  Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçülerini sayabilecek, hangi durumda hangi ölçüyü hesaplamanız gerektiğine karar verebileceksiniz. Herhangi bir veri seti için uygun […]

   
 • Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları

  Rassal değişken kavramını tanımlayabileceksiniz. Rassal değişkenlerin çeşitlerini (kesikli ve sürekli) ve aralarındaki farkı ayırt edebileceksiniz. Olasılık dağılımı kavramını tanımlayabileceksiniz. Olasılık […]

   
 • Sürekli Rassal Değişkenler ve Normal Dağılım

  Rassal değişken kavramını tanımlayabileceksiniz. Rassal değişkenlerin çeşitlerini (kesikli ve sürekli) ve aralarındaki farkı ayırt edebileceksiniz. Olasılık dağılımı kavramını tanımlayabileceksiniz. Olasılık […]

   
 • Örnekleme

  Tamsayım ve örnekleme kavramlarını ayırt edebileceksiniz. Örneklemeye başvurmanın yararlarını açıklayabileceksiniz. Örnekleme planı hazırlayabileceksiniz. Bir örnek araştırma için örnekleme uygulaması yapabilecek […]

   
 • İstatistiksel Tahminleme

    İstatistiksel tahminleme tanımı yapabilecek ve bazı evren parametreleri için tahminleme sürecinin aşamalarını açıklayabileceksiniz. Tek evren aritmetik ortalaması, oranı ve […]

   
 • Örnek Çözümleri

   

   
 • Hipotez Testi

  Hipotez, istatistiksel hipotez ayrımını ifade edebileceksiniz. İstatistiksel hipotezlerin test aşamalarını açıklayabileceksiniz. Tek evren parametresiyle ilgili hipotez testi uygulayabileceksiniz. İki evren […]

   
 • Hipotez Testinin Uygulamaları

  Hipotez, istatistiksel hipotez ayrımını ifade edebileceksiniz. İstatistiksel hipotezlerin test aşamalarını açıklayabileceksiniz. Tek evren parametresiyle ilgili hipotez testi uygulayabileceksiniz. İki evren […]

   
 • Ki-Kare Testi

  Sayısal olmayan değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını test edebileceksiniz. Farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediğini test edebileceksiniz. n hacimli bir örneklemin, […]

   
 • Regresyon ve Korelasyon

  İki değişken arasındaki ilişkiyi açıklayan doğrusal modeli kurabileceksiniz. İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini belirleyebileceksiniz.

   
 • İndeksler

  İndeks kavramını açıklayıp, indeks sayısı okuyabileceksiniz. Basit fiyat (miktar) indeksi hesaplayıp yorumlayabileceksiniz. Bileşik indeks hesaplama tekniklerini açıklayabileceksiniz. Enflasyon hesabında Laspeyres […]

   
 • Zaman Serisi Çözümlemesi

  Zaman serisini tanımlayabileceksiniz. Zaman serisini etkileyen faktörleri açıklayabileceksiniz. Zaman serisini etkileyen ana faktörü tanımlayabileceksiniz. Hareketli ortalamalar tekniği ile trendi araştırabileceksiniz. […]

   
 • Olasılık

  Bir deneyin örnek noktalarını belirleyebileceksiniz. Bir deneyin örnek uzayını oluşturabileceksiniz. Örnek uzayda basit ve bileşik olaylar tanımlayabileceksiniz. Olaylar üzerinde kesişim […]

   
 • Merkezi Eğitim ve Değişkenlik Ölçüleri

  Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçülerini sayabilecek, hangi durumda hangi ölçüyü hesaplamanız gerektiğine karar verebileceksiniz. Herhangi bir veri seti için uygun […]

   
 • Istatistik Frekans Serileri

  İstatistiğin temel kavramlarını tanımlayabileceksiniz. İstatistiğin temel kavramlarını kendi içinde ayırt edebileceksiniz. İstatistik serilerini açıklayabileceksiniz. İstatistik serilerini grafik yardımıyla açıklayabileceksiniz.