• Bitişik Kuramlar

              Davranışçıların kurucusu WATSON’dur. WATSON’UN GÖRÜŞLERİ  Öğrenmeyi UYARICI-TEPKİ bitişikliği olarak açıklamıştır. Öğrenmede uyarıcıların etkisi üzerinde durmuştur. Ona göre bütün davranışlar […]

   
 • Edimsel Koşullanma

  Davranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullanmaya EDİMSEL KOŞULLANMA adı verilir. Klasik şartlanmada organizma oldukça pasiftir ve olaylar organizmanın dışında […]

   
 • Klasik Koşullanma

  Klasik koşullanmada geçen temel kavramlar şunlardır : * Uyarıcı  Organizmayı harekete geçiren iç ve dış olayların tümüdür. * Tepki  Bir […]

   
 • 1 – Davranışçı Öğrenme Kuramı

  Davranışçı yaklaşımın temel sayıtlıları şunlardır a) İnsanın öğrenmesi ile diğer canlıların öğrenmesi birbirine benzer. Örn: Bir fare nasıl öğreniyorsa insanın […]

   
 • Öğrenme Öğretme Kuramları

  1) DAVRANIŞÇI- ÇAĞRIŞIMCI KURAMLAR             A) Klasik Koşullanma (Tepkisel)                                      → İvan PAVLOV             B) Edimsel Koşullanma (Operant)      […]

   
 • Öğrenme ile İlgili Temel Kavramlar

  ÖĞRENME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Þ İnsan davranışları incelenmeye başlandığında öncelikle PERFORMANS kavramının tanımlanması gerekmektedir. → PERFORMANS: (İCRA-EDİM)             İnsanın […]

   
 • Eğitim, Öğrenme, Davranış

  EĞİTİM Eğitim bireyde istendik yönde davranışlar oluşturma veya istendik olmayan davranışları istendik yönde değiştirme sürecidir.  İstendik davranışlar ‘toplum tarafından beklenen […]

   
 • Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler

  Öğrenmeyi, kişinin dışında ki fiziksel etkenler de etkiler. Örneğin; hiçbirimiz soğukta fazla bir öğrenme gücü gösteremeyiz. Bunun gibi çok sıcakta […]

   
 • Öğrenme Psikolojisi

  Psikolojik ve toplumsal güdüler bireyi,öğrenme davranışına yönelten psikolojik ve toplumsal etkenlerdir. Fizyolojik güdülerin doğuştan var olmalarına karşın psikolojik ve toplumsal […]