• Bitişik Kuramlar

              Davranışçıların kurucusu WATSON’dur. WATSON’UN GÖRÜŞLERİ  Öğrenmeyi UYARICI-TEPKİ bitişikliği olarak açıklamıştır. Öğrenmede uyarıcıların etkisi üzerinde durmuştur. Ona göre bütün davranışlar koşullanma yoluyla öğrenilebilir.             Örn: → Bebekler koşullanma yoluyla suçlu, müzisyen, ressam haline getirilebilir. Korku […]

   
 • Edimsel Koşullanma

  Davranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullanmaya EDİMSEL KOŞULLANMA adı verilir. Klasik şartlanmada organizma oldukça pasiftir ve olaylar organizmanın dışında gerçekleşir, organizmanın bir şey yapması gerekmez. Oysa insan çevresiyle aktif bir ilişki içindedir. Operant şartlanmanın […]

   
 • Klasik Koşullanma

  Klasik koşullanmada geçen temel kavramlar şunlardır : * Uyarıcı  Organizmayı harekete geçiren iç ve dış olayların tümüdür. * Tepki  Bir uyarıcının organizmada meydana getirdiği psikolojik ve fizyolojik değişme * Nötr Uyarıcı  Herhangi bir tepkiye yol […]

   
 • 1 – Davranışçı Öğrenme Kuramı

  Davranışçı yaklaşımın temel sayıtlıları şunlardır a) İnsanın öğrenmesi ile diğer canlıların öğrenmesi birbirine benzer. Örn: Bir fare nasıl öğreniyorsa insanın öğrenmesinde de aynı kurallar geçerlidir. b) Davranışçılar hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmalarla insan öğrenmesini açıklamaya çalışırlar. […]

   
 • Öğrenme Öğretme Kuramları

  1) DAVRANIŞÇI- ÇAĞRIŞIMCI KURAMLAR             A) Klasik Koşullanma (Tepkisel)                                      → İvan PAVLOV             B) Edimsel Koşullanma (Operant)                                   → Skinner             C) Bitişik Kuramlar                                                          → Watson-Guthrie             D) Bağ Kuramı                                  […]

   
 • Öğrenme ile İlgili Temel Kavramlar

  ÖĞRENME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Þ İnsan davranışları incelenmeye başlandığında öncelikle PERFORMANS kavramının tanımlanması gerekmektedir. → PERFORMANS: (İCRA-EDİM)             İnsanın tüm yaptıkları onun performansını oluşturur. Bir öğretmenin düşük veya yüksek performansından; aynı biçimde bir kalecinin […]

   
 • Eğitim, Öğrenme, Davranış

  EĞİTİM Eğitim bireyde istendik yönde davranışlar oluşturma veya istendik olmayan davranışları istendik yönde değiştirme sürecidir.  İstendik davranışlar ‘toplum tarafından beklenen ve istenen davranışlar ‘ demektir. Eğitimin amaçlarını bu istendik davranışlar oluşturur. Eğitimin genel olarak dört […]

   
 • Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler

  Öğrenmeyi, kişinin dışında ki fiziksel etkenler de etkiler. Örneğin; hiçbirimiz soğukta fazla bir öğrenme gücü gösteremeyiz. Bunun gibi çok sıcakta da çalışamayız. Isının 20-22 santigrat derecesinde olması iyi bir öğrenme için normal sayılmaktadır. Rutubet oranının […]

   
 • Öğrenme Psikolojisi

  Psikolojik ve toplumsal güdüler bireyi,öğrenme davranışına yönelten psikolojik ve toplumsal etkenlerdir. Fizyolojik güdülerin doğuştan var olmalarına karşın psikolojik ve toplumsal güdüler öğrenme ile kazanılır ve kişinin içinde yaşadığı topluma göre biçim alır. Bu nedenle bunlar […]