Rassal değişken kavramını tanımlayabileceksiniz.
Rassal değişkenlerin çeşitlerini (kesikli ve sürekli) ve aralarındaki farkı ayırt edebileceksiniz.
Olasılık dağılımı kavramını tanımlayabileceksiniz.
Olasılık ve istatistik teorisinde yaygın olarak kullanılan bazı kesikli dağılımları (Bernoulli, Binom ve Poisson) tanımlayabilecek ve bu dağılımlar yardımıyla olasılık değerlerini hesaplayabileceksiniz.
Binom dağılımının, Poisson dağılımına yakınsama özelliğini kullanabileceksiniz.
Kesikli rassal değişkenlerin ortalama, varyans ve standart sapmalarını hesaplayabileceksiniz.
Sürekli rassal değişken kavramını açıklayabileceksiniz.
Düzgün dağılımı genel hatlarıyla inceleyecek, günlük yaşamda düzgün dağılımın yerini belirleyebilecek ve düzgün dağılıma ilişkin olasılıkları hesaplayabileceksiniz.
Normal dağılımı ana hatlarıyla öğrenecek, normal dağılımın gündelik hayattaki yerini belirleyebilecek ve normal dağılımla ilgili olasılıkları hesaplayabileceksiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir