Osmanlı Yükselme Dönemi konumuzda Osmanlı Devletinin dünya gücü haline gelmesi ve bu dönem padişahlarını inceleyeceğiz. Bir önceki İstanbul’un Fethi 1453 konumuzda İstanbul’un fethini ve bu fethi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet’in dönemini inceledik. Sıradaki kpsstarih konumuz ise  1. Beyazid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat yani Sokullu Mehmet Paşa Dönemlerini içeren Osmanlı Yükselme Dönemi olacaktır.

Osmanlı Yükselme Dönemi (1453-1600)

Osmanlı Yükselme Dönemi Padişahları

  • Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)
  • Bayezid (1481-1512)
  • Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
  • Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
  • Selim (1566-1574)
  • Murat (1574-1579)

Osmanlı Yükselme Dönemi padişahlarından Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) Dönemini bir önceki konumuz olan İstanbul’un fethi bölümünde işlemiştik.

1. Bayezid Dönemi

Boğdan’ın fethi tamamlanarak Kırım ile kara bağlantısı kurulmuştur.  Osmanlı memlük savaşları başlamıştır. Karamanoğulları beyliğine kesin olarak son verilmiştir.

İnebahtı, Modon, Koron kaleleri ve Navarin Limanı alınmıştır. 1481-1495 yıllarında ortaya çıkan Cem Sultan olayı ile Osmanlının iç meselesine Memlük ve Rodos şövalyelerinin karışması ile bir dış sorun haline dönüşmüştür.  Ruhsal bozuklukların tedavisi amacıyla Edirne Bayazid Külliyesi içine bir şifahane yapılmıştır.

2.Yavuz Sultan Selim

Venedik Kıbrıs adası için Osmanlıya vergi ödemeye başlamıştır.  Şah İsmail’in  Anadolu’daki Şiilik  propagandasını önlemek için İran seferine çıkılmış. Çaldıran savaşıyla Şah İsmail yenilgiye uğratılmıştır. Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları beyliğine Anadolu birliği kesin olarak sağlanmıştır. Mısır seferine çıkarak Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarında Memluk ordularını yenerek Memluklülere son verilmiştir. Böylece Baharat yolu denetim altına alınmış ve Halifelik Osmanlı padişahlarına geçmiştir. Kardeşleri Ahmet ve Korkut’un saltanat düşüncelerini öğrenip onları ortadan kaldırmıştır.

Hicaz Emirliği Osmanlıya bağlanmış, böylece Mekke ve Medine (Hicaz) gibi kutsal şehirler ile halifelik Osmanlı yönetimine geçmiştir. Kutsal emanetler İstanbul’a getirilmiştir. Haliçte büyük bir tersane kurulmuştur.

3. Kanuni Sultan Süleyman

Belgrad kalesi Macarlardan alınmıştır. Mohaç Meydan savaşı ile Macar orduları yenilgiye uğratılmıştır. I. Viyana Kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Irakeyn seferi ile Tebriz ve Bağdat alınmıştır. Osmanlı İran devleti ile ilk antlaşması olan Amasya Antlaşması imzalanmıştır. Hint deniz seferleri sonucunda Sudan, Yemen, Habeşistan’ın bir kısmı Osmanlıya bağlanmıştır.

Rodos adası alınmıştır. Cezayir Osmanlıya savaş yapmadan bağlanmıştır. Haçlı donanması Preveze Deniz Zaferi ile yenilgiye uğramış ve Akdeniz Türk gölü haline getirilmiştir. Trablusgarb alınmıştır. Malta adası kuşatılmış ama alınamamıştır. Hint deniz seferlerinden istenen sonuç alınamamış  ve Sakız adası fethedilmiştir.

Budin Beylerbeyliği oluşturulmuştur. Cezayir emiri Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul’a davet edilmiş ve Osmanlı donanmasının başına getirilmiştir. Süleymaniye Medresesi açılmıştır.

Zigetvar Seferi Kanuni’nin son seferi olmuştur. 

 

4. II. Selim ve III. Murat Dönemi (Sokullu Mehmet Paşa Dönemi) (1564-1579)

Lehistan’ın alınmasıyla Osmanlı Baltık Denizine ulaşmıştır. Kıbrıs adası fethedilmiş ve bu fetih İnebahtı savaşına neden olmuştur. Bu savaş sonucunda Haçlı donanması Osmanlıyı yenilgiye uğratmıştır. Fas ve Tunus Osmanlı himayesine alınmıştır.

Kpss genel kültür tarih dersi Osmanlı Yükselme Dönemi  konusunu işledik. Bir sonraki genel kültür tarih konumuz Osmanlı Duraklama Dönemi olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir