Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) yani 93 Harbi ve Panslavizm  , Rusya’nın Slav toplumunu birleştirme politikası ve bu uğurda yaptığı bazı eylemleri içermektedir. Rusya yaptığı çalışmalarla, kışkırtmalarla ve cemiyetlerle bu emellerini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Önceki konumuzda 19. Yüzyıl Siyasi Olaylarını incelemiştik. Sıradaki kpss konumuz ise Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) diğer adıyla 93 Harbi ve Panslavizm olacaktır.

Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) ve Panslavizm

Panslavizm ve Balkan Bunalımı

Rusya’nın Ortodoks ve Slav kökenli ulusları kendi egemenliği altında birleştirmeyi amaçlamıştır. 19. yüzyılda ortaya çıkan bu akıma Panslavizm denilmiştir. bu amaçla kurulan gizli cemiyetler Balkan milletleri arasında bu düşüncenin yayılmasını sağlamışlardır. Bu çalışmaların sonucunda köylüler vergilerini vermemeye başlamış ve isyan etmişlerdir. Bu gelişmelere tarihte Balkan Bunalımı olarak geçmiştir. İsyanların bastırılması sonucunda Sırplar Avrupa’dan yardım istemiştir. Avrupalı devletler İstanbul’da bir konferans toplanmasına karar vermişlerdir.

İstanbul Konferansı

Osmanlı, Rusya, İngiltere, Fransa,Avusturya,Almanya ve İtalya katılmıştır. Bu esnalarda Osmanlıda I.Meşrutiyet ilan edilmiştir. Avrupalı devletlerin, Rusya’nın ve Osmanlının anlaşmaya varamamaları nedeniyle Rusya Osmanlı karşı savaş açmıştır.

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 harbi)

93 Harbi olarak da bilinen Osmanlı Rus Savaşı 1877-1878 yıllarında meydana gelmiştir. Rusya’nın savaş açması üzerine Osmanlı Paris Antlaşmasının bozulduğunu ileri sürmüş ve İngiltere’den yardım istemiştir. İngiltere ise savaşa müdahale etmemiştir. Balkanlarda ve Kafkaslarda gerçekleşen savaş neticesinde Ruslar doğuda Erzurum batıda Edirne’ye kadar olan bölgeleri ele geçirmişlerdir. Rusların bu ilerleyişi karşısında padişah II. Abdülhamit barış istemek zorunda kalmıştır. Osmanlı ve Rusya arasında Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması imzalanmıştır. Rusya’nın böylesine güçlenmesine karşı çıkan İngiltere’ye Almanya  ve Avusturya destek olunca bu antlaşma hiç yürürlüğe girmemiştir. Rusya yeni bir konferans teklifini kabul etmiş ve görüşmeler sonucunda Berlin Antlaşması imzalanmıştır.

Osmanlı desteğini alabilmek için İngilizlere Kıbrıs’ı üs olarak vermiştir. Rusya işgal ettiği Kars,Ardahan ve Batum’u Osmanlıya bırakmıştır.Ermeni sorunu bu antlaşma ile ulusal bir sorun haline gelmiştir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur.

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Gazi Osman Paşa Plevne’de, Nene Hatun ise Erzurum’da gösterdikleri kahramanlıklarla ön plana çıkmıştır. 

Kpss genel kültür tarih dersi Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878) ve Panslavizm konusunu işledik. Bir sonraki genel kültür tarih konumuz Osmanlının Dağılması olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: