Osmanlı Duraklama Dönemi  Osmanlı Devletinde Sokullu Mehmet Paşanın ölümü ile başlayıp Karlofça Antlaşmasına kadar süren döneme denmektedir. Bir önceki konumuzda Osmanlı Yükselme Dönemi 1. Beyazid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat yani Sokullu Mehmet Paşa Dönemlerini  inceledik. Sıradaki kpss tarih konumuz ise Osmanlı Duraklama Dönemi olacaktır.

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Duraklama Dönemi Padişahları

 • III. Mehmet (1595-1603)
 • I. Ahmet (1603-1617)
 • I. Mustafa (1617-1618)
 • II. Osman (1618-1622)
 • I. Mustafa (1622-1623) (2. kez)
 • IV. Murat (1623-1640)
 • Sultan İbrahim (1640-1648)
 • IV. Mehmet (1648-1687)
 • II. Süleyman (1687-1691)
 • II. Ahmet ( 1691-1695)
 • II. Mustafa (1695-1703)

Osmanlı Duraklama Döneminin İç Nedenleri

1. Merkezi otoritenin bozulması

I. Ahmet döneminde sancağa çıkma usulünün kaldırılması şehzadelerin tecrübesiz olmasına neden olmuştur. Bu nedenle şehzadeler saray kadınlarının ve diğer görevlilerin etkisinde kalmıştır.

2. Tımar Sisteminin ve Eyalet Yönetiminin Bozulması

Artan nüfus, tımar sisteminin bozulması ve celali isyanlarının çıkması nedeniyle şehirlere göç artmıştır. Eyalet yönetiminde artan rüşvetle tayin edilme durumu tecrübesiz ve bilgisiz yöneticileri arttırmıştır.

3. Ordu ve Donanmanın Bozulması

Bozulan tımar sistemi ile eyaletlerdeki asker sayısı azalmış ve yeniçerilerin başına buyruk davranışları artmıştır. Askerlikten farklı işlerle uğraşmaya başlayan yeniçeri “Ocak devlet içindir” anlayışı yerine “Devlet ocak içindir ” anlayışını benimsemiştir.

4. Ekonominin Bozulması

Azalan gelir kaynaklarının ve artan masrafların ortaya çıkması ekonominin bozulmasına yol açmıştır. Uzayan, kaybedilen savaşlar, artan saray giderleri, sık sık dağıtılan cülus bahşişleri, coğrafi keşiflerle açılan yeni ticaret yolları nedeniyle İpek ve Baharat yolunun öneminin azalması ekonominin bozulmasını sağlamıştır.

5. Eğitim Sisteminin Bozulması

Yükselme döneminde en gözde eğitim kurumları iken medreselerin çağın gerisinde kalması, pozitif bilimlerin okutulmaması, rüşvet, adam kayırma, beşik uleması uygulamalar gibi nedenlerle eğitim sistemi zayıflamıştır.

6. Toplumun Yapısının Bozulması

Tımar sisteminin bozulmasıyla artan göçler, huzur ve güven ortamının bozulması, ahlaki, kültürel ve ekonomik açıdan bozulmalar devletin otoritesini zayıflatmıştır.

7. Toprak Sisteminin Bozulması

Tımar sisteminin bozulması, toprak sisteminin bozulması ve ardından çıkan celali isyanları ile ortaya çıkan göç ile tarımsal üretim azalmış ve işsizlik oranı artmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir