Duraklama Dönemi Dış Nedenleri, Osmanlı Duraklama Dönemi konusunun devamını oluşturmaktadır.  Bir önceki konumuzda Osmanlı Duraklama Dönemi duraklamanın iç nedenlerini inceledik. Sıradaki kpss tarih konumuz ise Duraklama Dönemi Dış Nedenleriolacaktır.

Duraklama Dönemi Dış Nedenleri

1. İmparatorluğun Doğal Sınırlara Ulaşması

Üç kıtada ulaşılan 20 milyon km² alanın idaresi zorlaşmıştır. Osmanlı devleti bu dönemde güçlü devletlerle komşu olup büyük denizlere ve çöllere uzanan ülkeleri ele geçirmişti. Merkezden uzak yerlerde idare zorlaşmış ve bozulmuştu.

2. Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devletine Karşı Politikalarının Değişmesi

Osmanlı kuruluşundan yükselişine Avrupalı devletlerle bir mücadele içerisinde olmuştur. Bu dönemlerde yapılan fetihlerle Balkanlarda etkinliği artmış ve Yükselme devrinin sonlarında Orta Avrupa’daki etkinlik artmıştır. Osmanlının gücünü kaybedip duraklama dönemine girmesiyle Avrupalıların Osmanlı politikalarında değişikliğe neden olmuştur.

3. Avrupalıların Bilim ve Akademik Alanda İlerlemesi

Rönesans ve Reform hareketleri sonucu Avrupa’da bilimsel gelişmeye engel durumlar ortadan kaldırılmıştır. Bilim, teknik ve ekonomi alanında birçok gelişmeler yaşanmıştır.

4. Coğrafi Keşiflerin ve Kapitülasyonların Etkisi

15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalıların yaptıkları keşiflerle buldukları değerli maden ve yer üstü kaynakları Avrupalı Devletlerin ülkelerine götürmeleri ekonomik açıdan gelişmelerini sağlamıştır. Coğrafi keşifler ile İpek yolu ve  Baharat yolu önemini kaybetmiş ve Osmanlının önemli gelir kaynaklarının yok olmasına sebep olmuştur. Her ne kadar coğrafi keşiflerin olumsuz etkisinden kurtulmak için Osmanlı Devleti Avrupalı devletlere ekonomik ayrıcalık yani kapitülasyonlar verse de bu durumu engelleyememiştir. Bilim ve teknoloji alanında ilerleyen Avrupalı devletler Osmanlı Devletini açık pazarları konumuna getirmişlerdir.

17.Yüzyılın Önemli Siyasi Olayları

Yapılan bazı antlaşmalar ve olaylar Duraklama Dönemi Dış Nedenlerinin temelini oluşturmaktadır.

Ferhat Paşa Antlaşması (1590) = Osmanlı – İran → Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınıra ulaşmıştır.

Nasuh Paşa Antlaşması (1611) = Osmanlı- İran → Ferhat Paşa antlaşması ile alınan topraklar geri verilmiştir.

Kasr-ı Şirin (1639) = Osmanlı- İran → Günümüzdeki İran sınırımızın temelini oluşturur.

Bucaş Antlaşması (1672) = Osmanlı- Lehistan → Osmanlı batıdaki en geniş sınırlara ulaşmış ve son kez yeni toprak kazanmıştır.

Bahçesaray Antlaşması(1681) = Osmanlı – Rusya → Osmanlı ve Rusya arasında yapılan ilk siyasi anlaşmadır.

Zitvatoruk Antlaşması (1606) = Osmanlı – Avusturya →Osmanlının Avusturya üzerindeki üstünlüğü sona ermiş ve arşüdük Osmanlı padişahına eş sayılmıştır.

Karlofça Antlaşması(1699) = Osmanlı- Avusturya, Lehistan ve Venedik → Osmanlı ilk kez büyük oranda toprak kaybetmiştir. Avrupa’ya ilerleyiş son bulmuş ve askeri alanda geri kalındığı anlaşılmıştır.

Kpss genel kültür tarih dersi Duraklama Dönemi Dış Nedenleri konusunu işledik. Bir sonraki genel kültür tarih konumuz 17. Yüzyıl İsyanları olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: