Rehberlik; bireye, kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek, özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir.
    Bir başka tanıma göre REHBERLİK; kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.

    Tanımlardaki ortak öğeler şunlardır
* Rehberlik hizmetleri öğrencinin gelişmesini ve uyumunu sağlamaya yöneliktir.
* Bu yardım sistemli olarak ve profesyonel düzeyde sunulmaktadır.
* Rehberlik bir süreçtir. Çeşitli aşamaları içeren ve süreklilik gösteren bir hizmettir.

Amacı  Rehberliğin temel yada sanal (nihaî) amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini gerçekleştirme, bireyin her yönüyle gizil güçlerini geliştirebilmesi, daha verimli ve mutlu bir düzeye ulaşabilmesidir. Kendini gerçekleştiren birey kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul eden, yaratıcı, yeni yaşantılara açık, sağlıklı kişiler arası ilişkiler kurabilen, demokratik bir insan anlayışına sahip bağımsız ve kendine güvenen insandır.
ÖRNEK-2001 KMS  Aşağılardan hangisi kendini gerçekleştiren bir bireyin özelliği değildir?
• A) Sadece yetişkin ve kültürlü kişilerin doğru karar verebileceklerini düşünmek,
   B) Dış dünyayı ve diğer insanları oldukları gibi kabullenmek,
   C) Bir konunun farklı biçimlerde ele alınabileceği görüşünde olmak,
   D) Tüm insanların eşit değerde olduğuna inandığını ortaya koymak,
   E) Sorunları kişiselleştirmeden nesnel bir biçimde ele alabilmek,
    Sanal (nihaî) amaca varabilmek için rehberlik; öncelikli alt amaçları gerçekleştirmekle işe başlar. Bu oluşumu yani rehberliğin amacını şu şekilde şematize edebiliriz. 

BİREY → KENDİNİ TANIMA → KENDİNİ ANLAMA ve KABUL ETME
Ben kimim? Özelliklerim nelerdir? Yeteneklerim? İhtiyaç ve problemlerim? gibi soruların yanıtları…
 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir