Rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerden kaynaklanan bir takım toplumsal sıkıntıların önemli rolü olmuştur. Rehberliğin ortaya çıkmasına yol açan toplumsal, düşünsel ve bilimsel gelişmelere aşağıda değinilmiştir.
NOT  İlk meslek bürosunun kurulduğu yıl (1908) meslek rehberliğinin başlangıcıdır ve meslek bürosunun kurucusu FRANK PARSON’da rehberliğin babası sayılmıştır.
•    Meslek çeşidinin artmasıyla meslek seçiminin zorlaşması,
•    İlerlemeci eğitim anlayışının benimsenmesi,
•    Bireysel farklılıkların eğitimde dikkate alınması zorunluluğu,
•    Demokratik toplumlarda bireylere tanınan seçme özgürlüğü,
•    Demokratik yaşamın karar verme gücüne sahip bireyler gerektirmesi,
•    Eğitimde bireyin duygusal yönüne verilen önemin giderek artması,
•    Psikometrideki gelişmeler.
NOT
Duyum, Algı gibi psikolojik süreçlerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi 1878’de Leibzig’de kurulan ilk psikoloji laboratuarında başlamıştır. Bireysel farkların ölçülmesi konusunda ilk sistemli çalışma İngiliz biyoloğu GALTON  tarafından başlatılmıştır. Fransa’da öğrencileri zeka düzeylerine göre programlara yerleştirmek, için BİNET ve Dr. SİMON ilk bireysel zeka testini geliştirmişlerdir.
* Akıl sağlığına verilen önemin artması,
* Okul yapısındaki değişme ve gelişmeler,
* Okullarda uyumsuzluk sorunları ve öğrenci başarısızlıkları,
* Boş zamanları değerlendirme gereksinimi
 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir