Rehberlik ve öğretimin nihaî amaçları ortaktır. Rehberlik bilgi verme işlevi ile öğretime çok yaklaşırsa da ikisi arasında bazı farklar vardır. Bu farklar şunlardır Þ
•    Öğretim toplu hallerde bulunan oldukça kalabalık gruplara verilen bir hizmettir.  Rehberlik ise bireysel bir yardımdır. Rehberlikte öncelikle bireye bazı hallerde ise küçük gruplara yardım söz konusudur.
•    Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak zorunlu değildir, gönüllülük esastır oysa öğretim zorunludur.
•    Öğretimde değerlendirme söz konusudur, öğrencinin müfredat programında saptanan davranışları, ne ölçüde geliştirdiği bir sınavla değerlendirilir. Rehberlikte ise kendini anlama ve değerlendirme söz konusudur.
•    Rehberlik bireyin iç dünyasına, yaşantılarına, kısaca duygusal yaşamına yönelmiş hizmetlerdir. Öğretim etkinliklerinin konuları ise; bireyin dışında olup bitenlere, nesnel dünyaya yöneliktir.
•    Eğitim ve öğretimde disiplin var iken; rehberlikte öz disiplin vardır. Öz disiplin bireyin kendini ve çevresini tanıdıkça ulaşacağı olgunluk düzeyidir.
 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir