• Rehberlik alanında yapılan tüm çalışmalar aşağıda belirtilen ilkelere göre yürütülmelidir: 
    1) Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
    2) Rehberlik anlayışı her türlü  çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.
    3) Rehberlik hizmeti bireye dönüktür ve onun değerine önem verir.
    4) Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
ÖRNEK-2001 KMS      Bir öğrenci okula gitmek istememekte; bunu sürekli olarak dile getirmekte ve ısrar edildiğinden okula gitmemek için bahaneler bulmaktadır. Öğrencinin anne ve babası sorunu çözmek için psikolojik danışmanla görüşmeye gelmiştir.
Bu görüşmede danışman; anne ve babaya aşağıdakilerden hangisini önermemelidir?
    •A)Öğrencinin okul gitmeye zorlanmasını ve bunda ısrar edilmesini,
     B) Öğrenciyi üzen bir şeyin olup olmadığının araştırılmasını,
     C) Öğrencinin okula gitmeme nedenini açıklamasına fırsat verilmesini,
     D) Öğrenciye okulu sevdirecek koşulların oluşturulmasını,
     E) Soruna anlayışla yaklaşıp ona yardım edileceğini söylemesi,

    5) Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir.
    6) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ilgililerin işbirliği ile yürütülmelidir.
    7) İnsan saygıya değer bir varlıktır.

ÖRNEK-2002 KPSS  Sosyal ve Psikolojik durumu ne olursa olsun her birey önemlidir, anlayışı aşağıdaki Psikolojik danışma ve rehberlik kavramlarından hangisini açıklamaktadır?
    A) Kendini gerçekleştirme,
    B) Bağımsızlık,
    C) Özerklik,
    D) Değerlilik, •
    E) Özdeşim,

8) Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır. (Gönüllülük)
9) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.

ÖRNEK-2003 KPSS  Öğrenciler hakkında toplanan bilgilerin gizliliğinin korunmasında aşağıdakilerden hangisinin daha öncelikli bir önemi vardır?
      A) Öğrencinin fiziksel gelişimi,
      B) Akademik başarı düzeyi,
      C) Ailenin sosyo-kültürel yapısı,
    • D) Psikolojik özellikleri,
      E) İlgi ve yetenekleri,

10) Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri tüm öğrencilere açıktır.
11) Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır,
12) Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı     sorumludur.
13) Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
14) Rehberlik; bireyin bir bütün olarak tüm kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmeyi esas alır.
15) Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.
16) Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.
17) Uygun bir rehberlik programı, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi temeline dayanır.

ÖRNEK-2001 KMS  Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden birisi değildir?
    A) Tüm bireylere açık olması,
          •B) Öğüt vererek gerçekleştirilmesi,
    C) Eğitimin ayrılmaz bir parçası olması,
    D) Her bireyin değerli olduğuna inanılması,
    E) Hizmetlerin bir bütün olması,
 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir