Rehberliğin izleme ve değerlendirme fonksiyonu, yapılan yardımların değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmaları kapsar. İzleme hizmetleri çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere, okul içi programlara, başka okullara, geçici işlere, okulu bitirerek sürekli iş ve mesleklere yerleştirilen öğrenciler ile psikolojik danışma yardımı alan öğrencilerin bulundukları ortamlara uyum ve gelişim durumları hakkında sürekli bilgi edinmek için yapılan çalışmaları içerir.
ÖRNEK-2001 KMSÞ Mezunların sonraki yıllarda öğrenime devam edip etmediklerine; ettilerse başarı durumlarına; etmedilerse iş durumlarına ilişkin bilgileri  toplayarak ilgililere duyurmak rehberlik servisinin hangi faaliyetleri kapsamında yer alır?
 A) Bireyi Tanıma
 B) Bilgi Toplama
 C) Oryantasyon
 D) Müşavirlik
•E) İzleme
 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir