Rehberlikte gelişimsel yaklaşım, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin program yada meslek seçimi sorunları ile sınırlandırılmasına ve bunalım durumlarında çare bulucu yardımlar sağlamaya ağırlık vermesine bir TEPKİ olarak gelişmiştir.
Gelişimsel rehberlik bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, bir gelişim basamağını başarı ile geçirenlerin daha sonraki gelişim basamağının gelişim görevlerini daha iyi başaracağı gerçeğine dayanmaktadır. Gelişim sürekli ve yığmalı olduğu için gelişim rehberliği de sürekli ve yığmalı bir yardım olmalıdır. Yani rehberlik hizmetleri yaşamın bütün aşamalarında verilmelidir.
Gelişimsel rehberlik çok yönlüdür. Kişinin yalnız zihin yada duygu gelişimine yada belli bir konuda karar verme sorununa değil bir bütün olarak gelişimine odaklanmıştır. Gelişimsel rehberlik anlayışı; bireyi bir gelişme süreci içinde gördüğü için gözlenen davranışların kalıcı olmadığını, belli bir gelişim basamağına özgü olabileceğini ve değişebileceğini kabul eder. Gelişimsel rehberliği savunan yazarlardan Matthewson’a göre rehberliğin amacı bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardımcı olmaktır.

ÖRNEK-2003 KPSS Þ Türk Eğitiminin genel amaçlarından biri beden,zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmektir.
Bu amaç hangi nitelikteki bir rehberlik anlayışı ile ifade edilebilir?
  A) Önleyici
•B) Gelişimsel
  C) Problem Odaklı
  D) Araştırıcı
  E) Bilgilendirici
 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir