Rehberlik hizmetleri içinde öğrencinin gelişimine ve uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak gerekir. Bireyin yetenekleri, özellikleri, güçlü ve sınırlı yönleri, beklenti ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu, ilgileri vb. yönleri hakkında çeşitli bilgiler onun gelişimini izlemek ve yardımcı olmak için kullanılır. Bireyi tanımada amaç; bireyin kendini tanıması, kendi özellikleri hakkında bilinçlenmesi, kendini; kuvvetli ve zayıf yönleriyle görüp kabul etmesini sağlamaktır. Tanıma hizmetlerinde en önemli görev sınıf öğretmenine düşer. Bunların yanında;

•    Bireyi tanıma hizmetleri tüm öğrencileri kapsamalıdır.
•    Bireyi tanıma hizmetleri takım halinde çalışmayı gerektirir.
•    Bireyi tanıma hizmetleri ile toplanan bilgiler objektif, geçerli ve güvenilir olmalıdır. Ayrıca elde edilen sonuçlar çok dikkatli kullanılmalıdır.
•    Bireyi tanıma hizmetleri ile elde edilen özel ve gizli olmayan bilgiler öğretmenler, veliler ve yöneticilerle paylaşılmalıdır.
•    Bireyi tanıma hizmetlerinde öğrencilerin bütün yönleri ile tanınması gerekir.
Bireyi tanıma çalışmaları; gözlem, test gibi bireyi dıştan değerlendirici ve görüşme, psikolojik danışma, envanter, otobiyografi gibi onu kendi algıladığı şekli ile tanıtıcı verilerin çözümlenmesi, sentezi ve sonuçların bireye iletilmesi ile ilgili işlemleri içerir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir