Bir dersin öğretiminde öğrencilerin belirlenen programın hedeflerine ulaşıp ulaşmadıkları ölçme ve değerlendirme ile ortaya çıkarılır.

ÖLÇME: Belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının: sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle ifade edilmesidir.

Örnekler:  * Arabanın hızı 70 km.dir.

 * Odanın sıcaklığı 22 °C’dir

 * Öğrenciler 15 kız 20 erkek olmak üzere 35 kişidir.

 * Ayşe giriş sınavı sonunda tıp fakültesine 18. olarak girdi,

 * Bu takım elbisenin fiyatı 250 YTL’dir,

 * Beden eğitimi dersinde öğrencileri boy sırasına göre sıralamak,

 * Öğrenci ödevlerine puan vermek,

Tanımda da belirtildiği üzere ölçmenin üç temel özelliği vardır: Þ

1) Ölçülecek bir niteliğin olması,

2) Niteliğin gözlenebilmesi,

3) Amaca uygun sayı ve sembollerle gösterilmesi,

YANİ Þ

 NESNELERİN

ÖLÇME

=

SAYI YADA SEMBOLLERLE

 İFADE

GÖZLEM

 VARLIKLARIN

 OLAYLARIN  

  Özellikleri

Görüldüğü üzere ölçme işleminde ölçülmek isten niteliğin ne olduğu belirlenir ve bu niteliğin hangi sayı ve sembollerle ifade edileceği kararlaştırılır.

NOT: Þ Ölçme işinde ölçme konusu olan şey bir özelliktir. Özelliğe sahip olup olmama sahip oluş derecesi nesneden nesneye, durumdan duruma, aynı nesne içinde zamandan zamana yada yerden yere değişebilir. Cinsiyet, medeni durum, ağırlık kişiden kişiye: sıcaklık zamandan zamana yada yerden yere değişebilir. Belli bir özelliğe sahip olmama veya sahip olma derecesi bakımından bireyler arasında farklılıklar vardır. İşte bu farklılıklar ölçme için temeldir. Eğer bütün insanlar aynı uzunlukta olsaydı yada sıcaklık her zaman ve her yerde aynı olsaydı bu değerlerin ölçülmesi diye bir durum söz konusu olmazdı.

DEĞİŞKEN Þ Gözlemden gözleme değişik değerler alabilen objelere değişken denir.

NİCEL DEĞİŞKEN Þ Gözlenen değişkenlerden elde edilen veriler sayı ve miktar olarak belirleniyor ve açıklanıyor ise bu tür değişkene NİCEL DEĞİŞKEN adı verilir. Örn: Yaş, Ağırlık, Boy, Sıcaklık, Zaman

NİTEL DEĞİŞKEN Þ Gözlenen değişken kalite, özellik ve tür olarak kategorilere ayrılıyorsa bunlara nitel değişken adı verilir. Örn: Başarılı-başarısız, bayan-erkek gibi.

SÜREKLİ DEĞİŞKEN Þ İki ölçüm arasında sayıda değer alabilen ve bu değerleri sayısal olarak ifade edebilen değişkenlerdir. Örn: Boy, kilo vb…

SÜREKSİZ DEĞİŞKEN Þ Cinsiyet, medeni durum, sürücü belgesine sahip olup olmama gibi iki değer alabilen ve kesirli değerler kabul etmeyen değişkenlere denir.

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN Þ Bir araştırmada etkisi incelenen yani SEBEP durumunda olan değişkendir.

BAĞIMLI DEĞİŞKEN Þ Bir araştırmada olayın SONUCU durumunda olan yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişiklik gösteren değişkendir.

 

 ÖRN: Sigara içenler kansere yakalanırlar. 

       
 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN

 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN

 

 

 


BAĞIMLI DEĞİŞKEN

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN

ÖRN: Beslenme düzeyinin okul başarısına etkisi… 

       
   

 

 

 

 

 


KORELASYON Þ Değişkenler arasındaki ilişkiyi sayısal olarak gösteren istatistiksel bir tekniktir. Korelasyon katsayısı -1.00 ile +1.00 arasında değer alır. Değişkenler birlikte azalıp birlikte çoğalıyorsa ilişki (+) yönde; biri artarken diğeri azalıyorsa veya biri azalırken diğeri artıyorsa ilişki (-) yönde çıkar. Korelasyon katsayısının 1’e yaklaşması ilişkinin mükemmelliğini SIFIRA yaklaşması ise zayıflığını yada yokluğunu gösterir.

 Pozitif (Doğrusal) İlişki =

 Örn: Beslenme → Ağırlık

  Zekâ   → Derslerdeki Başarı

  Eğitim Düzeyi → İstihdam

 

 Negatif (Ters Yönde) İlişki

 Örn: Derslere çalıştıkça başarısızlık oranının azalması.

 

 Nötr Kolerasyon

 Örn: Yemek Yeme  → Hayvan Sevgisi

  Futbol Oynama → Kitap Okuma

PORTFOLYO Þ Öğrencilerin dönem içinde derslerle ilgili tüm etkinliklerinin içerisinden belli bir amaca yönelik olan ve öğretmenler rehberliğinde seçerek yaptıkları örnek çalışmalardan oluşan dosyalardır. Bu çalışmalar kronolojik bir sıra izler. Yani tarih sırasına göre dönem başından itibaren sistemli bir şekilde dosyalanır. Portfolyo öğrencilerin nasıl düşündüğünü, nasıl çalıştığını ve ne kadar öğrendiğini gösterebilmesi için ilk karamalardan en son halini almış tüm çalışmaları kapsar.

 ÖRNEK: Þ Öğrencinin kendi çalışmalarının değerlendirilmesine katılmasını, her bir öğrencinin kendi ilerleyişini izlemesini ve öğretmenlerin bireysel olarak öğrencilerinin gelişimlerini bireysel olarak takip etme olanağı sağlar.

 Yukarıda açıklaması verilen değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir ?

 A) Portfolyo *

 B) Gözlem

 C) Beceri Testi

 D) Norma dayalı değerlendirme

  E) Hedefe dayalı değerlendirme

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir