1) ÖZETLEYİCİ (SUMMATİF) DEĞERLENDİRME:  Eğitimde en çok kullanılan değerlendirme türüdür. Bu değerlendirme ile öğrencinin başarı düzeyi belirlenir. Örn: Bu değerlendirmede öğrenci hakkında geçti, kaldı, başarılı, başarısız gibi kararlar alınır. Başarı, erişi ve benzeri testler kullanılır. Dönem içerisinde yapılan ara sınavlar ve dönem sonunda yapılan yıl sonu sınavları summatif testler şeklinde yapılır.

Bu değerlendirme türünde öğretim programının, öğretmen vb. etkisine bakılır ve değerlendirme yapılır.

2) GELİŞTİRİCİ (FORMATİF) DEĞERLENDİRME:  Öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve giderilmesi etkinliklerinde kullanılır. Bu değerlendirmede dersin hedef davranışlarının gerçekleşme düzeyi ve öğrenme eksiklikleri üzerinde durulur.

Her ünitenin sonunda kullanılır. Geliştirici değerlendirmede formatif testler, izleme testleri ve ünite testleri olmak üzere başlıca üç tür test kullanılır. Bu değerlendirme türünde öğrenme eksiklikleri ve hedef davranışların gerçekleşme düzeyleri belirlenerek gerekli önlemler alınır.

3) EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ:  Eğitim programının bir bütün halinde ve her bir öğesinin etkinliği değerlendirilir.

NOT: Þ Eğitim Programlarının öğeleri; hedef davranış, içerik, eğitim durumları (öğrenme ilkeleri, stratejileri, yöntemler, teknikler, Araç-gereç) ölçme ve değerlendirmeden oluşur.

4) HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  Bir öğrenme ünitesi, kurs ve benzeri etkinliklerin önkoşul davranışlarının (giriş davranışlarının) belirlenmesi amacına dönüktür. Giriş sınavları, ön test sınavları…

5) ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMESİ:  Bütün değerlendirme türleri ve ölçme araçlarının sonuçlarına bağlı olarak öğretmen değerlendirmeyi yaparak öğretimin geliştirilmesini sağlar.

NOT:  Değerlendirmede bir sınıflamada değerlendirmenin PLANLANIŞINA göre yapılır.

 

A) DÜZENLİ DEĞERLENDİRME:  Belli ölçütleri, planlı ve düzenli gözlemi, kontrollü karşılaştırmaları, standartlaştırılmış sınama yollarını içeren değerlendirme türüdür.

B) GELİŞİGÜZEL DEĞERLENDİRME:  Ölçütler yada varılmak istenen son nokta belirgin değildir. Sübjektif yargılar baskın çıkar. Öğrenmedeki yetersizlik ve aksaklıkların kaynağı tam olarak belirlenemez.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir