7) İŞ PERFORMANS TESTLERİ

 Özellikle psiko-motor düzeydeki hedeflerin (becerilerin) ölçülmesinde kullanılan bir test türüdür. İş-performans testleri şu olanakları gerçekleştirme gücüne sahiptir: Þ

→ Beceri eksikliklerini belirleme ve düzeltme,

→ Güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme,

→ Ölçme işlemi çalışma yada öğretim sırasında öğrencilerin ürün yada performans ortaya koyabilme güçleri doğrudan bu testlerle ölçülebilir.

 

PERFORMANS TESTLERİNİN ÖZELLİKLERİ (Güçlü Yönleri)

1) İş testleri ile anılan performans testleri öğrencilerin bazı becerileri yapma kabiliyeti hakkında uygulanan diğer araçlardan daha objektif, güvenilir ve geçerli ölçüler sağlar.

2) Dikkatli bir şekilde hazırlanmış iş testlerinden elde edilen sonuçlar öğrenimin ne derece etkili olduğu ve hangi hususlar üzerinde daha fazla durulması gerektiği hakkında öğretmeni aydınlatır. Yine aynı şekilde bir iş testi üzerinde çalışmak ve sonuçlarını tahlil etmek öğrenciye kendi kuvvetli ve zayıf yanlarını tahlil etme imkanı verir.

3) İş testleri öğretim sonuçlarını doğrudan doğruya çalışma veya uygulama esnasında ölçerler.

 

PERFORMANS TESTLERİNİN SINIRLI YÖNLERİ

1) Testin uygulanması fazla zaman gerektirir.

2) Testin uygulanması sırasında gerek test almayı bekleyen gerekse testi tamamlayan öğrenciler ile ilgili olarak bazı disiplin sorunları ile karşılaşılabilir.

3) Testin hazırlanması güçtür.

NOT: Þ İş-performans testleri üç bölümden oluşur: Þ

→ İşin (becerinin) yapılmasında izlenen yol

→ İşin (becerinin) yapılma hızı

→ İşin (becerinin) kalitesi

 

ÖRNEK- 2004 KPSS Þ Beceri kazandırmada yapılan etkinlikleri aşama aşama kaydederek öğrenmede eksiklikleri gidermeyi amaçlayan ve öğretim esnasında ölçmeyi uygulama olanağı veren test türü hangisidir ?

CEVAP: İŞ-PERFORMANS TESTLERİ

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir