5) EŞLEŞTİRMELİ TESTLER

 Bu tür sınavlarda iki bölümde verilen bilgiler, kelimeler, numaralar, semboller eşleştirilir. Öğrencilerin bilgiler, nesneler, olaylar hakkında ilişki kurma güçleri ölçülür.

ÖZELLİKLERİ :

1) Bu tür testlerde maddeler iki sütun halinde sıralanır. Sol taraftaki sütuna ifadeler sağ taraftaki sütuna cevaplar denir. Öğrencilerden ifadelerin cevaplarını bulmaları istenir.

2) Öğrencilerin değişik özelliklerini ölçme imkanı verir.

3) Puanlanması objektiftir,

4) Doğru cevabı vermede şans faktörü diğer test türlerine göre azalmıştır.

ELEŞTİRMELİ TESTLER HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

→ Eşleştirmeli testlerin düzenleniş biçimi şöyle olmalıdır :

ÖRNEK: Þ 

 İFADELER  CEVAPLAR

1 . Bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı A) Ölçmede yeterlilik

  özelliği başka herhangi bir özellik ile  karıştırmadan B) Ölçmede geçerlik

 doğru olarak ölçebilme derecesi   C) Ölçmede kullanışlılık

 2 . Herhangi bir ölçme aracının ölçtüğü özellikleri  D) Ölçmede korelasyon

 ne derece duyarlılıkla ölçebildiği yani ölçme  E) Ölçmede güvenirlik

 sonuçlarının hatalardan ne derece arınık olduğunun

 ifadesidir.

3 . Bir ölçme aracının hazırlanmasının, uygulanmasının

 cevaplanmasının, puanlanmasının ve yorumlanmasının

 kolay ve maliyetinin ucuz olması.

→ Bu tür sorularda kavram tanımlarla; olaylar kişilerle; sebepler sonuçlarla eşleştirilir.

→ Uzun cümleler ifadelerin altında, kısa cümleler cevapların altında toplanmalıdır.

→ İfadelerin altında toplanacak cümle sayısı 3’ten az 12’den fazla olmamalıdır.

→ Cevaplar sütundaki madde sayısı ifadeler sütunundaki madde sayısından iki yada üç madde fazla olmalıdır.

→ Her eleştirmeli soru grubu mümkün olduğu kadar aynı konuda olmalıdır.

→ İfadelerin yanına boş parantez; cevapların yanına harf konmalıdır.

→ Testin başına açıklama konmalıdır.

→ Bir eşleştirme takımını oluşturan maddelerin hepsi aynı sayfada bulunmalıdır.

→ İfadelerin ve cevapların açık, anlaşılır ve kesin bilgiyi yoklayıcı özellikte olması gerekir.

 

EŞLEŞTİRME SINAVLARININ YARARLI YÖNLERİ:

1) Ölçme ve puanlama işlemi kolaydır, objektiftir. Bu yüzden geçerliği ve güvenirliği yüksektir.

2) Puanlama fazla zaman almaz.

3) Seçenek sayısı (cevaplar) fazla olduğundan şans faktörü azdır.

4) Öğrencilerin ÜST DÜZEY bilgilerini yoklamaya uygundur.

 

EŞLEŞTİRMELİ SINAVLARIN SINIRLI YÖNLERİ :

1) Deneyimsiz kişiler için soruların hazırlanması zordur ve zaman alır,

2) Bu testi her konuya uyarlamak mümkün değildir.

3) Soruların güçlük düzeyini belirlemek zordur.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir