3) DOĞRU-YANLIŞ TÜRÜ SINAVLAR

 Öğrencinin belli konulardaki yanlış veya doğruları ayırt edebilme gücünü ölçmek amacıyla bir kısmı doğru bir kısmı yanlış önermelerden oluşan testlerdir. Öğrenciden hangi cümlenin doğru yada yanlış olduğunu bulması istenir.

 

ÖZELLİKLERİ Þ

* Doğru yanlış testlerindeki maddeleri cevaplama işi hem kolaydır hem de çok az zaman alır. Bu özelliklerden dolayı bir sınav süresi içinde diğer bütün tekniklere kıyasla daha fazla soru sorma imkanı ortaya çıkar. Bu durum, bu tür testleri kapsam geçerliği en yüksek teknik haline getirir.

* Puanlanması kolay, çabuk ve objektiftir.

* Doğru yanlış türü maddelerin geliştirilmesi kolaydır ve çok zaman almaz.

* Yalnızca iki seçenek olduğu için şansla puan elde etme ihtimali yüksektir. (% 50)

* Bir doğru yanlış testi öğrencilerin yanlış öğrendikleri yerleri ortaya çıkarmaya elverişli değildir.

* Kullanılacak ifade mutlak anlamda doğru yada yanlış olmak zorundadır.

* Bu sınav türü eğitimin alt ve üst basamaklarında kullanılabilir.

* Cevaplanması çok zaman gerektirmediğinden çok geniş bir bilgi alanı yoklanabilir.

DOĞRU-YANLIŞ TESTİNİN KULLANILACAĞI DURUMLAR

 Prensiplerin ve genellemelerin iyi anlaşılıp anlaşılmadığının yoklanacağı durumlarda ve belli bir nokta ile ilgili yalnız iki ihtimal veya seçme olduğu durumlarda doğru-yanlış maddeleri kullanılabilir.

 

DOĞRU-YANLIŞ MADDELERİNİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

→ Basit yapıda ve sadece belleğe dayalı soru hazırlamak yerine, açıklama, karşılaştırma, yorumlama, genelleme ve uygulama gücünü ölçebilecek doğru-yanlış maddeleri geliştirmelidir.

→ Cümlelerin yarısı doğru yarısı yanlış olarak hazırlanmalıdır.

→ Ders kitabından kalıp halinde ifade cümleler alınarak madde ve cümle yazılmamalıdır. Bu durum öğrenciyi ezbere teşvik eder.

→ Direkt ifadeler kullanılmalı çok geniş anlamlı kelimelerden kaçınılmalıdır.

→ Önermelerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır.

→ Olumsuz ifadelerden kaçınılmalıdır.

→ Sorular kolay anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.

→ Sorular birden fazla ana fikir taşımamalıdır.

→ Doğru ve yanlış cümleler belli bir sistemle dizilmemelidir.

→ Düzeltme formülünün kullanılıp kullanılmayacağı açıkça belirtilmelidir.

→ Ölçme oranında yalnızca D-Y türü soru kullanılacaksa cümle sayısı 50’den az olmamalıdır.

 

DOĞRU-YANLIŞ SINAVLARININ YARARLI YÖNLERİ :

* Hazırlanması ve puanlanması kolaydır, objektiftir.

* Kapsam geçerliği yüksek olan bir test türüdür.

* Öğrencilerin istenen cevabı vermesi kolaydır.

 

DOĞRU-YANLIŞ TÜRÜ SINAVLARIN SINIRLI YÖNLERİ :

→ Üst düzey bilgiler yoklanamaz.

→ Bilgi ve kavrama basamağındaki bilgileri ölçer.

→ En az 50 sorudan oluştuğu için hazırlanması fazla zaman alır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir