Programın sonunda öğrencilerin kazanılmış davranış, özellik ve becerilerini ölçmeye yarayan değerlendirme türüdür.

Genellikle öğretim devresi sonunda programın öngördüğü hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına bakılarak öğrenci, öğretmen ve programa ilişkin yargılarda bulunulur. Yani öğrenci başarısı ve öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla yapılır.

Bu tür değerlendirmede kullanılacak veriler; bir kursun tümünü içerecek biçimde kursun bitiminde yada birkaç üniteyi kapsayacak biçimde öğretim dersi içinde uygulanan testlerle elde edilir. Böylece bir testin sonuçları birçok bakımdan kullanılacaktır. Öğrencilere not verme, öğrencilerin gelecek kurslardaki başarısını yordama, bir sonraki kursta öğretimin başlangıç noktasını saptama, öğrencilere ve öğretmene öğrenmenin yeterliliğine yada öğretimin etkililiğine ilişkin dönüt sağlama, farklı öğrenci gruplarının başarı durumlarını kararlaştırma.

Öğrencilerle ilgili olarak verilecek kararlar onların bir okuldan mezun olup olmayacağına, bir üst kurs yada sınıfa geçip geçmeyeceğine yada farklı programlardan hangisine yönelmesi gerektiğine değin olabilir.

NOT: Þ Değer biçmeye yönelik değerlendirme; öğretim programlarının hedeflerine ulaşma düzeyi, öğrenme düzeyi ve öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemek için yapılır. Erişi testi, başarı testi, bitirme testi (final), yeterlilik testi ve uzmanlık testleri gibi test türleri kullanılır.

→ Erişi Testi: Bir öğretim programının giriş davranışları ile çıkış davranışları arasındaki farkı bulmak için yapılır.

→ Başarı Testi: Öğrencinin öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla yapılır.

NOT: Amaca yönelik değerlendirmede 

1) Programa GİRİŞTE yapılan değerlendirme Þ Tanılayıcı Değerlendirme

2) Program SÜRECİNDE yapılan değerlendirme Þ Biçimlendirici Değerlendirme.

3) Programın ÇIKIŞINDA yapılan değerlendirme Þ DÜZEY Belirleyici değerlendirmedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir