2) KISA CEVAPLI (BOŞLUK DOLDURMALI) TESTLER

 Cevabı bir kelime, bir cümle, bir tarih ve birkaç madde olan sorulara kısa cevaplı testler denir. Bu tür testlerde düz ifadeli bir cümle hazırlanır. Sonra bu düz cümlenin içinden bir kelime çıkarılır ve boşluğu öğrencinin tamamlaması istenir. Yazılı yoklamalardan farkı cevabın en fazla bir cümle olması, seçmeli testlerden farkı ise cevabın öğrenciye verilmeyip kendisinin yazmasıdır.

ÖZELLİKLERİ:

* Öğrencilerin KİLİT KAVRAMLARI, TANIMLARI, İFADELERİ bilip bilmediklerini ölçme imkânı verir.

* Yazılı yoklamaların alternatifi olan bir sınav türüdür.

* Özellikle ALT DÜZEY HEDEFLERİN ölçülmesinde kullanılır.

* Bu tür testlerle bilme düzeyindeki kısmen de kavrama düzeyindeki davranışlar ölçülür.

* Kısa cevaplı bir test maddesi direk soru cümlesi olarak yada eksik cümleli olarak sorulabilir.

* Daha çok ilköğretimin ilk sınıflarında kullanılır.

* Puanlanması kolaydır.

KISA CEVAP GEREKTİREN TESTLER EN İYİ HANGİ NİTELİKLERİ YOKLAR ?

 Bu tip sorular HATIRLAMA GÜCÜNÜ ölçen ve ŞANS BAŞARISINA da hemen hiç yer vermeyen soru tipidir. Eğer yoklayacağınız konular arasında önemli terimler, tarihler, sayılar, ibareler yoğun olarak yer alıyorsa ve bunların öğrenci tarafından bilinip bilinmediğini ölçmek önem taşıyorsa bu teknik kullanılır.

 

KISA CEVAPLI TESTLERİN YARARLARI :

1) Cevaplar kısa olduğundan çok soru sorularak fazla bilgi yoklanabilir. Bu da sınavın kapsam geçerliğini yükseltir.

2) Puanlama yazılı sınavlara göre daha objektiftir. Geçerlik ve güvenirlik yazılı yoklamalardan daha yüksektir.

3) Cevaplamada şans faktörü yok denecek kadar azdır.

4) İmla, yazı güzelliği gibi yalınlık oluşturacak etkenlerin puanlamaya katılması engellenir.

5) Bir çok kritik davranışın ölçülmesinde kullanılabilir.

 

KISA CEVAPLI TESTLERİN SINIRLILIKLARI:

1) Kısa cevap gerektiren maddeler ile yapılan bir yoklama ile öğrencilerin kendi düşüncelerini organize ederek tanıtmaları imkanı yoktur.

2) Bu tür testler ile hatırlama yeteneği ölçüldüğünden prensiplerin yeni durumlara uygulanması sebep-sonuç ilişkileri ve tanıma yeteneği gibi özellikler ölçülmez. Yani bu tür sınavlarda üst düzey bilgileri ölçmek güçtür.

3) Bazı konularda bu tür test maddesi hazırlamak imkansızdır.

4) Öğrencileri ezber yapmaya yöneltebilir.

5) Cevaplar kısa olup ayrıntı gerektirmediğinden öğrenciler yüksek not alabilirler.

KISA CEVAPLI TESTLERDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR :

* Boşluk doldurmalı türdeki sorularda boşluklar mümkün olduğu kadar cümle sonuna bırakılmalıdır.

* Boşluklar doğru cevabın sığacağı kadar olmalıdır.

* Her soruda mümkünse tek boşluk olmalıdır.

* Sorudaki boşluk bir yada iki kelimeyle cevaplanacak türde olmalıdır.

* Eğer boşluğun birden çok kelime ile doğru cevaplanma ihtimali varsa bunların tümü doğru kabul edilmelidir.

* Fazla uzun ifadeler kullanılmamalıdır.

* Sorular birbirine cevap verir nitelikte hazırlanmamalıdır.

* Sorular ayrıntıya değil konulardaki TEMEL NOKTALARA dayalı olmalıdır.

* Kitap ifadeleri aynen kullanılmamalıdır böyle bir hata öğrencileri ezber yapmaya yöneltir.

* Yorum sorusu sorulmamalıdır.

* Bir soruda birden fazla bilgi yoklanmamalıdır.

ÖRNEK- 2003 KPSS Þ Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler tamamlama veya boşluk doldurma tipi sorular hazırlarken genellikle kitaptaki bir ifadeyi aynen almakta bu ifadenin içinden bir sözcüğü yada sözcük grubunu çıkarmakta ve öğrenciden çıkarılan bu sözcüğü yada sözcük grubunu bulması istenmektedir.

 Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Puanlamanın çok zaman alması,

B) Kesin bir yanıt bulmanın çok zor olması,

C) Kopya çekmeyi kolaylaştırması,

D) Öğrencileri ezbere yöneltmesi, *

E) Öğrenme farkını gösterme gücünün az olması,

ÖRNEK- 2004 KPSS Þ

 I . Güvenirliğin yüksek olması,

 II . Geçerliliğinin yüksek olması,

 III . Kullanışlı olması,

 IV . Çok soru sorulması,

Kısa cevaplı sınavın yazılı yoklamaya göre üstünlüğü yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir ?

A) Yalnız I

B) I, II, IV *

C) Yalnız III

D) Yalnız II

E) Yalnız IV

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir