Program sürecinde yapılan değerlendirme biçimlendirici değerlendirmedir. Bu değerlendirmenin ana işlevi, öğretim sürüp giderken her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek, bu eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesi yani ünitenin daha iyi öğrenilebilmesi için her öğrenciye ayrı ayrı önerilerde bulunmaktır.

Bu değerlendirme programa sürekli dönüt sağlamakta ve iyileştirici önlemlerin alınması için bir kontrol sistemi oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu değerlendirme yeni bir programın denenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak uygun kanıtlar toplama olanağı verir. Bu kanıtlara dayanarak programda gerekli ve yerinde düzeltmeler yapılabilir.

 Biçimlendirme-yetiştirmeye yönelik değerlendirme maksadıyla kullanılan testlere FORMATİF TESTLER yada ünite testleri denilmektedir. Bu testler yalnızca belli bir öğretim ÜNİTESİNİN BİTİMİNDE uygulanır.

Bu değerlendirmede kullanılan test çeşitleri izlenme testleri, kısa sınavlar (kuiz), ara sınavlar yada aylık sınavlardan oluşmaktadır.

Bu değerlendirmede “not verme” yaklaşımı uygulanmaz. Çünkü amaç ünite sonundaki eksiklikleri belirlemek ve bunları gidermektir.

NOT  Öğrenme güçlüklerinin ve eksikliklerinin nedenleri araştırılarak bir yandan öğrencilere yardımcı olunmaya çalışılmakta öte yandan da öğretim ortamı ve yöntemleri sürekli olarak gözden geçirilmektedir

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir