1) YAZILI YOKLAMALAR (Sınavlar – Essey Tipi, Klasik Tip – Kompozisyon Tipi)

 Eğitimde en sık kullanılan eğitim aracıdır. Bunun nedeni bu sınav türünün hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasıdır. Bu tür sınavlar soruların bir kağıtta yazılı olarak verilmesi ve cevapların yazılı olarak istenmesi şeklinde uygulanır. Yazılı yoklamaların en önemli avantajı bilgi düzeyinin üstündeki üst düzey zihinsel işlemler (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, organize etme, orijinal görüş ve ürünler ortaya koyabilme ) gerektiren türdeki hedefleri ölçebilmesidir.

Yazılı Yoklamaların Özellikleri: Þ

* Öğrenci yazılı sınavlarda cevabı kendisi düşünüp bulmak zorundadır.

* Yazılı yoklamada öğrenciye cevaplama özgürlüğü tanındığı için cevaplar yorumlanarak şişirilebilir.

* Yazılı yoklamada diğer sınav türlerine göre daha az soru sorulur, çünkü cevaplar yazılı olarak verilmektedir.

* Hazırlanması kolay, puanlanması yorucu ve uzun zaman alan sübjektif bir özelliğe sahiptir.

* Şans başarısı yoktur.

* Sorulara verilen cevaplar çoğunlukla tamamen doğru yada yanlış olarak değerlendirilemez.

* Üst düzey zihinsel hedef alanlarına (analiz-sentez-değerlendirme) yönelik özellikler ölçülebilir.

* Bu sınav türüyle kompozisyon becerileri yada bilgiyi sentez etme yeteneklerinin ölçülmesi durumunda yazılı sınavların yeri önemlidir.

 

Yazılı Sınavların Kullanılacağı Durumlar :

* Sınav sorularını hazırlamak için az zaman olduğunda,

* Dil ve imla bilgileri ölçülmek istendiğinde,

* Öğrencilerin analiz-sentez-değerlendirme becerileri ölçülmek istendiğinde,

* Öğrencilerin kendini ifade etme becerisi ölçülmek istendiğinde,

* Öğrenci sayısının az olduğu durumlarda,

* Öğretmen; çoktan seçmeli test ve diğer sınav türlerini geliştirmede yeterli değilse kullanılabilir.

Yazılı Yoklamalar En İyi Hangi Nitelikleri Yoklar ?

* Ne, kim, ne zaman, hangi ve neredenin cevaplandırılmasında,

* Listeleme,

* Taslak Yapma (planlama)

İlgili nitelikleri ölçer

* Tasvir Etme (Betimleme) 

* Benzerlik ve Zıtlık

* Karşılaştırma

* Açıklama

* Tartışma

* Geliştirme

* Özetleme

* Değerlendirme

Yazılı Sınavlarda Dikkat Edilecek Noktalar :

* Mutlaka bir test planı hazırlanmalıdır,

* Kapalı uçlu sorular tercih edilmelidir,

* Çok genel sorular sorulmamalıdır,

* Sorular çok, cevaplar kısa olmalıdır,

* Puanlama anahtarı hazırlanarak her sorunun kaç puan olduğu belirtilmelidir,

* Öğrencilerin cevap anahtarında olmayan orjinal cevaplarına puan verilmelidir,

* Açık kitap sınavından kaçınılmalıdır,

* Yazılı kağıdı okunurken öğrencinin isminin olduğu bölüm kapatılmalı yani objektif olunmalıdır,

* En uygun okuma şekli olarak bütün kağıtlardaki aynı sorular okunmalıdır,

* Dersin amaçları içinde olmadığı sürece imla, yazı güzelliği gibi durumlara puan verilmemeli,

* Öğrenci bir sorunun cevabını bir başka sorunun cevabı içinde veriyorsa puan kırılmalıdır,

* Sorular önceden çoğaltılarak öğrenciye dağıtılmalı, sınav ortamında sorular yazdırılmamalıdır,

* Sınavda kullanılacak soru sayısının üç katı kadar soru hazırlanıp, bunlar arasından sorulacak sorular seçilmelidir,

 

Yazılı Yoklamanın Sınırlı Yönleri:

* Soruların okunması ve puanlanması için uzun zamana ihtiyaç vardır,

* Puanlamada objektif olmak zordur,

* Cevabın sınırlarını belirlemek zordur öğrencilerin şişirme cevap olasılığı yüksektir.

* Soru sayısı çok olduğunda çok zaman alır az olduğunda da güvenirlik ve geçerlik düşer.

 

NOT: Þ Yazılı yoklamalar öğrencilerin konuyu derinlemesine kavrayıp kavramadıklarını öğrenmek için uygundur. Bu şekilde öğrencilerin yanlış bilgileri kolayca tespit edilir. Sınav kağıdı birden fazla puanlayıcı tarafından puanlandığında benzer sonuçları vermeli yani puanlama güvenirliği sağlanmalıdır.

ÖRNEK- 2001 KMS Þ Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinden hangisinden yararlanması en uygun olur ?

A) Tamamlama tipi sorular

B) Doğru-yanlış tipi sorular

C) Uzun yazmalı sorular → *

D) Çoktan seçmeli sorular

E) Eşleştirme tipi sorular

ÖRNEK- 2002 KPSS Þ Bir öğretmen yalnızca “yazmalı bir yazılı sınav” hazırlamak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınavdan elde edilecek puanların güvenirliğini ve geçerliğini artırmaz ?

A) Çabuk cevaplanabilen türden çok sayıda soru sorulması ve sınavın bir süre sonra tekrar uygulanması

B) Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı cevap anahtarının hazırlanması,

C) Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimlerde dikkate alınarak tümüne birden puan verilmesi *

D) Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlarının ortalamasının alınması,

E) Cevapların aynı puanlayıcı tarafından sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması.

ÖRNEK-2004 KPSS Þ Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer sınav tiplerine göre öğrencilerin yanıtlarını düşünüp bularak yazdıkları yazılı yoklama tipi sınavlarla daha geçerli bir biçimde ölçülebilir ?

A) Görünüşü nedenleriyle birlikte açıklama,

B) Bir kavramı ve ilkeyi tanımlama,

C) Bir bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkiyi belirtme,

D) Bilgilerden yararlanarak yeni bir problemi çözme, *

E) Olgu ve olayları verilen bir ölçüte göre gruplama,

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir