Rol oynama yönteminde bir olay, durum veya bir sorun öğrencilerin gözü önünde bir grup öğrenci tarafından dramatize edilir (canlandırılır). Rol oynama yöntemi özel bir değere sahiptir, çünkü bu yöntemde öğrenciler başka bir kimliğe bürünür, başkalarının nasıl hissettiğini, düşündüğünü ve etkinlikte bulunduğunu anlama imkânına sahip olurlar.

Rol oynamada; roller öğretmen tarafından dağıtılır, roller önceden yazılıdır ve öğrenciler yazılı olan bu rollerin dışına çıkamazlar.

NOT: Þ Psikolojik terapide psikodrama; okulda yada mesleki rehberlikte sosyodrama olarak kullanılan rol oynama yönteminde dramatizasyon ve rol oynama esastır. Bu uygulamalar yalnızca problemin çözümü değil aynı zamanda katılanların insan doğasını anlama, insan davranışlarını değerlendirme ve insan ilişkilerindeki sorunları kavramalarına yardımcı olur.

 

Þ Dramatizasyonda Þ Öğrencilere neyi yapıp gösterecekleri açık ve anlaşılır şekilde söylenmelidir. Hazırlanmaları için süre verilmelidir. Öğrenciler teker teker yada birlikte hazırladıklarını sınıfta göstermelidirler. Yapılanların sınıfça doğruluğu tartışılmalıdır. Dramatizasyon da hem öğrenme hem eğlenme baskın olmalıdır.

Þ Yaratıcı Drama Þ Günümüzde rol oynama yönteminin en yaygın kullanım biçimlerindendir. Bu yöntemde özellikle öğrencilerin hayal dünyalarını, tecrübelerini ve yaratıcılıklarını kullanmaları ağırlık kazanır.

            Dramada roller öğretmen tarafından dağıtılır. Ancak bu rolün nasıl oynanacağını o rolü üstlenen öğrenci belirler. Drama bitmeden sonucunu kimse bilemez. Ancak drama bittikten sonra öğretmen, konunun tartışmasını yaptırır. Bu yöntemde öğrenciler dış dünya ile ilgili gözlemlerini ve deneyimlerini sergileme imkanı bulurlar. İç dünyalarını yansıtırlar. Bu yolla diğer insanları, ailelerini, arkadaşlarını kısaca içinde yaşadıkları gerçek dünyayı daha iyi anlamaya başlarlar. Bu yöntem aracılığı ile daha iyi problem çözümü ve daha iyi karar verici olarak yetişirler.

·         Pandomim (sözsüz oyun) Þ Genellikle bir masalı, bir öyküyü sadece bedensel devinimlerle iletme sanatı yada aracıdır. Burada asıl olan söyleyerek değil eylem ve hareketle göstermedir, anlatmadır.

·         Kukla Þ Kukla ile yapılan canlandırma oyunları dramaya katkı sağlayabilir. Kukla oyunundaki konu ve konuşmalar, ikili diyaloga dayalı öyküler, öğretmen tarafından seçilir. Kukla çalışmalarında malzeme olarak kağıt kuklalar ve kartonlara çizilmiş hayvan resimleri kullanılabilir. Öğrencinin kendi oynattığı kuklanın karakterine girmesi, onun duygularını anlamasını ve empati kurmasını sağlar. Perde arkasından kuklayı yöneten çocuk kimsenin kendisine bakmadığı duygusuyla özgürleşir ve rahatlar.

 

Rol Oynama Yönteminin Faydaları Þ

            * Öğrenciler bizzat katıldıkları ve hoşlandıkları eylemlerden daha fazla tecrübe edinirler.

            * Öğrenciler hislerini ve tutumlarını açıklama imkanına sahip olurlar,

            * Öğrencilerin yaratıcılığını güçlendirir,

            * Öğrencilere durumu yalnızca kavrama yerine hissetme imkanı sağlar,

            * Öğrenciler güdülenirler,

            * Öğrenciler yüz yüze gelecekleri gerçek durumlar için hazırlanırlar,

            * Sosyal becerileri geliştirmek için kullanılır,

            * Duygusal öğrenme oluşur,

            * İletişim sözden çok harekete dayanır,

            * Öğrenci gelecekte başvuracağı şeyler hakkında ön fikir edinme şansına sahip olur,

            * Öğrenci baskı yada işlerinin ters gitmesi gibi olaylar karşısında soğukkanlı olmayı öğrenir.

 

SINIRLILIKLARI Þ

            * Küçük grup gerektirir,

            * Zaman gerektirir,

            * Bazı öğrenciler karakterleri yada olayı anlatmakta güçlük çekebilir,

            * Yetenekli öğrenciler durumu tekelinde bulundurur,

            * Katılan her öğrencinin biraz yaratıcılığını gerektirir,

            * Amaçları açıklıkla belirtilmezse yalnızca bizzat faaliyete katılanlar için yararlı olur.

            * Öğrenciler rolleri oynarken sık sık aşırıya kaçarlar, bu durum sınıf atmosferini bozabilir.

 

 

 

 

En Uygun Kullanım İçin Rehber İlkeler Þ

 • Rol oynama yönteminin gruba uygun olup olmadığına karar verilir,
 • Dersten önce olayın yeterli ayrıntısı planlanır,
 • Grubu özel bir sorun üzerinde çalışmaya isteklendirme,
 • Rol oynama düzeni kurulur,
 • Öğrenci karakterleri göz önüne alınarak roller belirlenir,
 • Herkesin görebileceği, işitebileceği ve katılabileceği bir düzen oluşturmalıdır,
 • İzleyenlerin neyi gözleyecekleri belirtilmeli ve not almaları sağlanmalıdır,
 • Her sahnenin 5-10 dakikan fazla sürmemesine özen gösterilmelidir,
 • Gerekirse belirli bölümler tekrarlatılmalıdır,
 • Etkinliğin tümü üzerinde öğrencilerin değerlendirmelerine yer verilmelidir,
 • Sınıfta serbest ve güvenli bir atmosfer yaratılmalıdır,
 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d