Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun bir süre çalışmalarıdır. Öğrenci zihinsel ve fiziksel olarak sürece katılır. Amaç; ortaya bir iş veya eser çıkarmaktır.

            John Dewey, Bruner ve Kilpatrick’in öğrenme yaklaşımlarının bir sentezidir. Bu yöntemde genelde öğrencinin bireysel ve grup olarak gerçekleştirdiği öğrenme etkinliğinin sonunda bir ürün yada performans ortaya koyması söz konusudur.

            Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci ders senaryoları içerisinde üst düzey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, irdeleme gibi çalışmalar yaparak etkin öğrenmeye çalışır.

            Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmen planlama ve organizasyonda arka planda yer alır ve rehberlik yapar. Öğrenciler ise öğrenme deneyimi yaşar. Değerlendirme hem sürece hem de ürüne yönelik yapılır. Öğretmen ve öğrenciler değerlendirmeyi birlikte yaparlar.

 

 

PROJE TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ Þ

 • Proje tasarısını öğretmen ve öğrenci birlikte yapar,
 • Proje temelli öğrenmede tek çözüm yoktur, birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır.
 • Öğrenci bilgiyi keşfeder ve kullanır.
 • Konular derinlemesine öğrenilir,
 • Disiplinler (bilim alanları-konular) arası etkileşime dayalı öğretim yapılır,
 • Öğrenciler bireysel olarak ve grup halinde çalışır ve işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi özellikler gelişir.
 • Araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel beceriler kullanılır,
 • Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir,
 • Öğrenciyi hayata hazırlar. Öğrencinin bağımsızlığını kazanmasını, ekip halinde çalışabilmesini ve problem çözme yeteneklerini geliştirir,
 • Hem yavaş hem de hızlı öğrenen öğrenciler için kullanılabilir,
 • Öğrenciye başarma hissi verilmelidir,

ÖRNEK─ 2001 KMS Þ Bir öğretmen, coğrafya dersinde öğrencilerini gruplara ayırmıştır. Her gruptan, Asya kıtasındaki ülkelerden birini seçmesini, bu ülkenin özelliklerini inceleyerek hangi yönleriyle tanıtılması gerektiğine karar vermesini, ülkenin bu şekilde tanıtılması için gerekli bilgileri toplamasını ve toplanan bilgileri bir plana göre sınıfa sunmasını istemiştir. Çalışmaların, hem bireysel katkılara hem de grubun ortak ürüne bakarak değerlendirileceğini belirtmiştir.

            Öğretmen aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır?

A)    Gözlem yoluyla öğrenme,

          B)   Proje temelli öğrenme,

            C)  Sınıf tartışması,

            D)  Benzetim ( Simülasyon) yoluyla öğrenme

            E) Rol oynama,

 

ÖRNEK─ 2003 KPSS Þ Proje tabanlı öğrenme modelinden yararlanılan bir sınıfta aşağıdakilerden hangisi öğrencilerden beklenir ?

A)    Arkadaşlarıyla bir yarış içinde olma,

B)    Olguları tekrarlayarak iyice ezberleme,

C)    Öğretmenin aktardığı bilgileri alma,

           D)  İlgilendiği konuda keşfettiği bilgileri düzenleyerek sunma,

             E)  Öğretmeninden ve sınıf arkadaşlarından bağımsız olarak çalışma,

ÖRNEK─2004 KPSS Þ Öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırma ve bireysel projeler üzerinde çalışma olanakları sunulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü benimseyenlerin ulaşmak istediği sonuçlardan birisi değildir ?

A)    Mantıksal düşünmeyi ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirme,

B)    Güdülenmeyi ve etkin katılımı sağlama,

C)    Düşünme becerilerini uygulama olanakları yaratma,

D)    Öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirme,

           E)  Bilişsel alanın bilgi basamağındaki öğrenmelerin kazanılmasına çalışma

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir