Gerçek hayatta ortaya çıkan yada gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemlerin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir.

            Öğrenciyi gerçek YAŞAM SORUNLARIYLA yüz yüze getiren bir yöntemdir. Örnek olay incelemesi öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektirir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir rapor üzerinde çalışan öğrenciler olayı öğrenirler, verileri analiz eder, sorunu değerlendirirler. Tartışarak olayın nedenlerine yada çözümüne ilişkin öneriler getirirler.

            Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konu örnek olay biçiminde sınıfa getirilebilir. Öğrenciler tartışarak öğrenme imkanına kavuştukları için bu yöntemden hoşlanmaktadırlar. Öğrencilere bir konuyu veya bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla da kullanılır. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde kavrama ve üzerindeki hedef alanlarını kazandırmada kullanılır.

ÖRNEK Þ Hukuk Fakültesinde bir derste gerçek hayattan alınan bir adli olayın üzerinde çözümlemelerin yapılması…

 

 

 

FAYDALARI Þ

            → En önemli faydası öğrencilere bildiklerini ve kavradıklarını gerçek duruma uygulama fırsatı vermesidir.

            → Öğrencilerin ilgi ve güdülerini yüksek tutar.

            → Öğrenciler ders kitabı dışındaki materyallerden de yararlanma imkanına kavuşurlar.

            → Tüm öğrencilerin tartışmalara katılması sağlanır.

            → Problem çözme yeteneğini geliştirir.

            → Konuları kavrama, anlama yeteneği geliştirir,

            → Öğrencilere diğer öğrencilerle çalışma imkanı sağlanır,

SINIRLILIKLARI Þ

            * Uzun zaman alır,

            * Öğretmenin önceden çok iyi hazırlanmasını gerektirir,

            * Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur,

            * Öğretmenin grup liderliği yapamayacağı durumlarda olayın ayrıntılarını bilen bir lidere ihtiyaç duyulur.

            * İncelenmesi düşünülen olaya tam olarak uyan bir örnek olay yazmak bazen güç olabilir,

            * Tartışmaları yönetmede zorlukla karşılaşılabilir,

NOT Þ ÖRNEK OLAY METODU YÖNETİCİ personelin eğitilmesinde, yönetici personele verilecek hizmet içi eğitimde de sıkça kullanılır.

 

 

 

ÖRNEK─ 2001 KMS Þ Bir öğretmen öğrencilerden gerçek hayattan seçtikleri problemleri sınıfta tartışmalarını ve bunlara çözüm yolları bulmaya çalışmalarını istiyor.

            Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir ?

                      A) Örnek olay yöntemi,

A)    Gösteri (demonstrasyon) yöntemi,

B)    Eğitsel gezi yöntemi,

C)    Soru-yanıt yöntemi,

D)    Buluş yöntemi,

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir