ÖĞRETİM YÖNTEMİ Þ (Metodu) Bir dersin hedeflerine ulaşmak için izlenen yollar anlamına gelmektedir. Öğretim yöntemi içeriğin (konuların) nasıl öğretileceği ile ilgili genel düzenlemeleri kapsar.

Öğretim Yöntem ve Seçimini Etkileyen Faktörler Şunlardır: Þ Öğretmenin yöntem seçimini etkileyecek pek çok faktör vardır. Bunların belli başlıcaları şunlardır: Þ

1) ÖĞRETMENİN YÖNTEME YATKINLIĞI Þ Her öğretmenin mesleki birikimi, deneyimi ve becerisi ile ilgili olabilecek metot seçiminde farklı tercih ve yatkınlıkları olabilir. Bu aynı zamanda öğretmenin tekniği ile ilgilidir.

            Bazı öğretmenler alıştıkları bir yöntemde değişiklik yapmak istemezler. Örneğin; bazı öğretmenler sınıfta tartışma açarak ders işledikleri zaman mutlu olmaktadır. Bazılarına göre ise anlatım yöntemi en iyi yöntemdir. Çünkü öğretmenin başka yöntemlerle ders işleme becerisi olmayabilir ve öğretmen başka bir yönteme alışık olmadığından içeriği tam veremeyebilir.

2) ÖĞRENCİNİN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ Þ Öğrencinin fiziksel, psiko-sosyal özelliklerine uygun öğretim yöntemleri seçilmelidir.

3) ÖĞRENCİNİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYİ Þ Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin yüksekliği yada düşüklüğü farklı öğretim yöntemlerinin uygulanmasını gerektirir.

4) ZAMAN VE FİZİKSEL İMKANLAR Þ Zaman; yöntem seçimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Yalnızca zaman faktörü açısından bakıldığında modern yöntemlerin klasik yöntemlerden daha fazla zaman gerektirdiği görülmektedir. Günümüzde pek çok öğretmen klasik yöntemlere bağlılıklarını; zamanı daha idareli kullanma ile açıklamaktadır.

5) MALİYET Þ Anlatım, soru cevap yada grup tartışması gibi yöntemler ek bir para gerektirmeyebilir. Oysa öğrencilere canlı tecrübeler kazandırılmak istendiğinde yapılacak bir gözlem gezisi ilave para gerektirecektir.

6) SINIF-ÖĞRENCİ GRUBUNUN BÜYÜKLÜĞÜ Þ 10-15 kişiden oluşan bir sınıfta rahatlıkla rol oynama, örnek olay incelemesi yada gösteri yöntemi uygulanabilir. Daha kalabalık bir grupta ise daha resmi bir düzenlenmeye gitmek gerekmektedir. Öğrenci sayısının fazlalığı her türlü eğitim yöntemini etkinlikle uygulayabilmek için bir engeldir.

7) KONUNUN ÖZELLİĞİ Þ Tarih dersi için anlatım yöntemi uygun olurken Fen Bilgisi dersinde yer alan bir konu için araştırma, gözlem ve deney yöntemlerinden biri kullanılabilir.

8) ÖĞRETİM SONUNDA ÖĞRENCİDE GELİŞTİRİLMEK İSTENEN ÖZELLİKLER Þ

(HEDEF-DAVRANIŞ) Þ Dersin hedefleri; o dersin hangi yöntemlerle işlenebileceğinin ipuçlarını vermektedir. Eğer amaç beceri kazandırmak ise seçilecek yöntem yaparak yaşayarak öğrenme yöntemlerinden biri olacaktır. Eğer bilişsel ve duyuşsal bir alanda davranış kazandırılmak isteniyorsa başvurulacak yöntem sunuya ağırlık veren yöntemlerden biri olacaktır.

            * Yöntem ve teknik seçimini etkileyen en önemli faktör ulaşılacak HEDEF ve DAVRANIŞLARDIR.

NOT: Þ Tüm bunların yanında dersliğin fiziki koşulları, programın niteliği, öğrenci grubunun tutumları, öğretmenin kişiliği, sınıfın atmosferi de yöntem seçimini etkiler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir