Program geliştirmede eğitim durumlarını düzenlemede ve öğrenme yaşantılarını seçmede EDGAR DALE’nin yaptığı ve “Yaşantı Konisi” adını verdiği bir sınıflamanın önemli bir katkısı vardır.
→ Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz.
→ En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.
→ Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğrenebiliriz.
→ En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.
NOT: Þ Duyuların öğrenme aktivitelerine ve etkili öğrenmeye katkısı şöyledir. Þ
→ Görme + İşitme + Dokunma + Söyleme (Yaparak-yaşayarak)    % 90
→ Görme + İşitme + Söyleme                                                          % 80
→ Görme + İşitme                                                                            % 50
→ Görme                                                                                          % 30
→ İşitme                                                                                           % 20
→ Okuma                                                                                         % 10
ÖĞRETİMDE ARAÇ-GEREÇ KULLANMANIN FAYDALARI Þ
→ Öğrencilerin konuya ilgisini yoğunlaştırır.
→ Öğrencilerin güdülenmesini sağlar,
→ Öğrenmenin etkililiğini arttırır,
→ Bilgilerin zihinde canlanmasını ve anlamını güçlendirir,
→ Öğrenme konuları somutlaştırılır,
→ Öğrenme monotonluğunu kaldırır,
→ Öğretmene destek sağlar,
DERS KİTAPLARININ NİTELİKLERİ VE SEÇİMİ
            Ders kitaplarının hazırlanışı, yazımı, görsel imgelerle desteklenmesi, hazırlık ve alıştırma sorularının öğretim ilkelerine ve öğrencilerin zihinsel düzeylerine uygunluğu önemlidir. Ülkemizde ders kitapları Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayından geçerek yürürlüğe girmektedir. 2003 – 2004 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarında ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
            Ders kitaplarında bulunması gereken nitelikler başlıca üç grupta toplanmaktadır:
A) BİÇİMSEL GÖRÜNÜM: Þ Ders kitaplarının biçimsel özellikleri bu bölümde düzenlenir. Kitabın boyu, ebadı, yazıların punto büyüklüğü, resim, fotoğraf ve grafiklerin yerleşimi, sayfa düzeni, kapak düzenlemesi, hazırlık ve alıştırma soruları, anlatım biçimi gibi alt öğelerden oluşur ve pedagojik ilkelere uygun olmalıdır.
B) BİÇİMSEL İÇERİK: Þ Bilgilerin yazılım metinlerinin bilimselliği, hedeflerle tutarlılığı, geçerliği, güncelliği, öğrenci düzeyine uygunluğu; öğrencilerin inceleme, araştırma, gözlem, deney ve ödev yapmaya yöneltilebilmesi açılarından düzenlenir.
C) DİL VE ANLATIM: Þ Kitabın anlatımında kullanılan dilin özellikleri, Türkçe’ye uygunluğu, anlatım kolaylığı ve tutarlılığı, somut ve anlaşılır ifade biçimi uygun olmalıdır…
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir