Mikro öğretim ilk kez 1960 yılında ABD’de Standford  Üniversitesinde öğretmen eğitiminin niteliğini arttırmak amacıyla bir grup eğitimci tarafından deneysel programın bir parçası olarak geliştirilmiştir.
    Mikro öğretim; normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlayan bir laboratuar öğretim yöntemidir. Mikro öğretim uygulamalarında öğretmen adaylarına geniş bir deneyim imkânı sunulurken; adayın davranışlarında istendik yönde değişmeyi ve mesleki gelişmeyi sağlayacak ortam, etkinlik ve yaşantıları sağlamak temel amaç olarak kabul edilmektedir.
    Bu yöntem öğretmen adaylarına yeni öğretim stratejilerini planlama ve uygulama konusunda imkanlar sağlar. Mikro öğretim yöntemi öğretim süresi, sınıftaki öğrenci sayısı ve konu bakımından küçültülmüş  ve yoğunlaştırılmış bir öğretim deneyidir. Bir başka deyişle mikro öğretim sadece 5-20 dakikalık sürelerde uygulandığından zaman bakımından daraltılarak sınıftaki öğrenci sayısı 4-5 kişiden büyük olmayan bir grupla sınırlandırılmıştır. Öğrenci sayısı 4’ten az 20’den çok olmamalıdır. Konu bakımından ise öğretmen adayı sadece öğretim becerilerinden bir tanesini yerine getirmeye çalışmalıdır.
    Bu yöntemde dersler video kameraya çekilmekte yada taşınabilir teyplere kaydedilmektedir. Öğretmen adayı ders bitiminde kendi kendini izlemekte ve işitmektedir. Daha sonra o dersteki öğretim becerisini ilk uygulanmasına kıyasla ilerletmek için 15-20 dakikalık bir sürede hazırlanarak aynı dersi küçük bir gruba aynı süre içinde yeniden vermektedir.
    Mikro öğretim yöntemiyle kontrollü bir öğretim ortamı sunularak hizmet öncesi deneyim kazandırılır.Mikro öğretim teori ile uygulama arasında ilişkiyi vurgulayabilme potansiyeline sahip olduğu için öğretmenlik mesleğine hazırlıkta önemli bir yer edinmiştir. Öğretmen adayı için amaç bir konuyu öğretmekten çok bir tekniği uygulamaktır.
    Mikro öğretim çoğunlukla “öğret-yeniden öğret” çevrimi adı verilen bir sınama yanılma durumu olarak saptanır.
YARARLARI 
•    Mikro öğretim gerçek yaşantılar kazandırır.
•    Mikro öğretim yöntemi uygulaması ile öğretim programı kontrol altına alınabilir,
•    Belli hedeflerin gerçekleştirilmesini ön plana çıkarır,
•    Öğretimde bir laboratuar ortamı yaratır,
•    Sınırlı kaynaklarla daha geniş, daha deneyimli deney yapma imkânı verir,
•    Normal sınıf öğretmeninin karmaşıklığını azaltır,
•    Anında değerlendirme ve kendini değerlendirme imkanı sağladığından aday öğretmenin değerlendirilmesinde yardımcı olmaktadır,

SINIRLILIKLARI 
•    Öğretmenler tarafından pek fazla kabul görmeyebilir,
•    Sınıf yönetimi ve disiplin sağlanmasına engel olabilir,
•    Video, kamera her okulda bulunmayabilir,
•    Mikro öğretim yönteminin uygulanmasında video kullanılması deneyimin değerlendirilmesindeki denetim çeşitliliğinden vazgeçilmesine neden olabilir.
•    Bütün öğretim becerilerinin kazandırılmasına uygun düşmeyebilir,
•    Öğretici adaylarında aşırı heyecan ve kaygı uyandırabilir,
ÖRNEK─ 2002 KPSS  Öğretmen yetiştirmede kullanılan bir tekniktir. Öğretmen adaylarının sunduğu dersler videoya kaydedilir. Bu kayıtlar kendisiyle birlikte gözden geçirilir. Ve bu yolla istenilen yönde davranışların geliştirilmesine olanak sağlar.
    Yukarıda özellikleri ifade edilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)    Grupla öğretim
             •    B)  Mikro öğretim
        C)  İşbirliğine dayalı öğretim
        D)  Bireysel öğretim
        E)  Rol yapma (drama)
ÖRNEK─ 2004 KPSS 
            ─ Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kullanılır
            ─ Öğrenci sayısının az olması önemlidir,
─ Dersler 5-15 dakika tutularak, oluşan süre kaydedilir, kaydedilen bölüm izlenerek tartışılır,
─ Öğretim becerileri; gözlem ve dönütlere göre tekrarlanır. Böylece bu beceriler geliştirilmeye çalışılır.
    Yukarıda özellikleri sıralanan öğretme-öğrenme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)    Görüşme
B)    Programlı öğretim
       •    C)  Mikro öğretim
    D)  Bireyselleştirilmiş öğretim
    E)  Münazara
 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir