İlke ve yöntemlerin pratikte uygulanması için kullanılan bir tekniktir. El becerisi ve yönetme yeteneğini geliştirmek, gerekli bilgiyi elde etmek, düşünme gücü ve gözlem becerisi geliştirmek amacıyla uygulanır.

Üstünlükleri                                                                                     Eksiklikleri

 • Yanlışlıklar hemen düzeltilir,                                                • Diğer tekniklere göre
 • El becerisi geliştirilir,                                                            masraflıdır,
 • Her öğrenciye kişisel destek ve yardım sunulur,                  • Diğer teknikler kadar
 • İlgi uyandırır.                                                                        bilgi edinmeye uygun

değildir,

• Yetersiz laboratuar bir kısım öğrencileri etkisiz kılar,

SINIF DIŞI ÖĞRETME TEKNİKLERİ

GÖZLEM Þ Öğretimde gözlem, belli eğitsel amaçları gerçekleştirmek için herhangi bir olay yada varlığı, önceden hazırlanmış olan bir plan çerçevesinde incelemek demektir. Okulda organize edilen gözleme ilişkin geziye de gözlem gezisi denir. Gözlem planlı ve amaçlı bir etkinliktir. Gözlem; çocukta var olan inceleme ve araştırma merakının öğretimde bilimsel bir biçim almasıdır.

Üstünlükleri Þ

 • Doğrudan bilgi edinmelerini sağlar ,
 • Yakın çevrelerini daha iyi tanıma imkânı bulurlar,
 • Daha çok duyu organının öğrenmeye katılmasını sağlar,
 • Bilimsel araştırma ve inceleme becerisini kazanır,
 • Öğrencinin iyi bir gözlemci olmasını sağlar

Sınırlılıkları Þ

 • Çok vakit ister ve pahalıya mal olabilir,
 • Öğretmene yasal sorumluluklar getirir,
 • Gözlem yerine gidip gelmede bazı güçlükler çıkabilir,
 • İyi planlanmazsa boşuna zaman harcamasına yol açar,

GEZİ Þ Okul ve sınıf içi çalışmaları tamamlamak, daha anlamlı kılmak amacıyla uygulanan planlı ziyaretlerdir. Bu teknik gerçek dünyayı tanıma imkanı verir.

 

Üstünlükleri Þ

 • Konuya ilgi uyandırır,
 • Öğrencilere ilk elden yaşantı sağlar,
 • Öğrenilenlere açıklık kazandırır,
 • Okul-çevre ilişkisi gelişir,
 • Görerek-yaşayarak öğrenmeyi sağlar,

Eksiklikleri Þ

 • Yasal sorumluluğu fazladır,
 • Disiplinsizlik olabilir,
 • Diğer derslere devamı engeller,
 • Uygun yer seçmek zordur,
 • Pahalıdır,
 • Süre ayırmak güçtür ve iyi planlama ister,

 

SERGİ Þ Görme yoluyla öğrenmeyi sağlayan bir öğretim tekniğidir. Belli bir amaçla yapılmış ya da biriktirilmiş bulunan nesne, sanat eserleri ve diğer benzer eserlerin belirli bir düzenleme içinde birleştirilerek hizmete sunulması için yararlanılan bir tekniktir.

Üstünlükleri Þ

 • Konuya ilişkin temel kavramlar kolay öğretilir,
 • Görerek, gözleyerek öğrenme kolaylaştırılır,
 • Belli bir konuya ilgi ve merak uyandırır,
 • İlgilileri belli bir konudaki çalışmalardan haberdar eder,

 

Eksiklikleri Þ

 • Sergi hazırlamak zaman alıcı, pahalı ve çok çaba ister,
 • Sergi hazırlayacak kişi: eğitim teknolojisi ve grafik sanat alanlarında bilgi, beceri ve yetenek sahibi olmalıdır.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir