İstasyon Yöntemi, bütün sınıfın her aşamada (her istasyonda) çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi tamamlamayı öğreten bir yöntemdir.

İstasyonlar öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. Öğrenme istasyonları, sınıf tartışmalarını geliştiren yararlı bağımsız bir çalışma sağlar. Öğretmenler sık sık öğrenme istasyonlarının sadece ilköğretim öğrencileri için uygun olduğunu farz ederler ama daha üst sınıflardaki öğrencilerde öğrenme istasyonundan yararlanabilirler. Öğrenme istasyonu, öğrencilere yeni bir konu öğretmede en önemli öğretme stratejilerinden biridir.

İstasyon seçiminde bazen öğrenci bazen de öğretmen belirleyici olabilir. Öğrenciler farklı hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesine yönlendirilecektir. Böylece bir konu da kazanmış oldukları üzerinde durmayacak ve kendi açısından boşa vakit geçirmemiş olacaktır. Öğrenci farklı aktivitelerle o konuda pratik yapacağı gibi, bazen arkadaşlarına öğretebilecek bazen de o konuyla ilgili proje hazırlayabilecektir. Her ne kadar otuzu askın mevcudu olan sınıflarda, bu tür (etkinlik boyunca bütün öğrencilerin katılımcı ve ayakta olduğu) yöntemlerin uygulanmasında zorluklar var ise de, öğretmen sınıfın yarısını gözlemci yaparak bu zorluğu asabilir.

Sınıfın tamamı 3–4–5 ya da daha fazla istasyona bölünür. Bu istasyonlar örnek olay, neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, afiş hazırlama, şiir;öykü yazma gibi istasyonlar olabilir. Her istasyona gidecek öğrenciler belirlenir. Tüm öğrenciler görev alır. Her gruba bir gözlemci yada istasyon şefi atanır (bu işi öğretmende üstlenebilir). Şef gruba kılavuzluk yapar, iş bitince ürünleri toparlar. Gruplar istasyonlara dağılı, her grup gittiği istasyonda 10 dakika çalışır. Süre sonunda gruplar yer değiştirir. Tüm grupların tüm istasyonda çalışması sağlanır.İstasyona gelen her yeni grup bir önceki grubun bıraktığı yerden devam eder. Süre sonunda tüm grupların işleri toparlanır. Yapılan çalışmalar sergilenir, şiirler öyküler okunur, afişler asılır.(Sönmez, S:255,2007.Gözütok, S:254,2006. Aykaç, S:232,2006)

Öğrenme Merkezleri(Öğrenme İstasyonları) Bir öğrenme merkezi, öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli bazı etkinliklerde bulunduğu bir odadadır. Bu merkezlerde öğrencilerin gereksinim duyduğu kitap,bilgisayar, fen deneyi, ses kayıt ve benzeri araç ve materyaller bulunur. Öğrenme merkezleri ya da öğrenme istasyonları olarak adlandırılabilen bu ortamlar, öğrencide yeni öğrenmeler sağlayabildiği gibi daha önce öğrenilenlerin pekiştirilmesine de fırsatlar tanır.Öğrenme istasyonları, sınıf tartışmalarını geliştiren yararlı bağımsız bir çalışma sağlar.

Öğrenme istasyonu nedir?

Öğrenme istasyonu özel bir bilgiyi ya da beceriyi öğrencilere kazandırmak için öğrencilere fırsat verir. Öğrenme istasyonu sık sık sınıf dışında bulunur. Öğrenme istasyonundaki öğrenciler gerçek dünyayla iletişim halinde becerilerini ve bilgilerini gerçekleştirirler. Malzemeleri gerçek dünyadandır ve onun kaynaklarını öğrenme için kullanırlar. Buna ek olarak, bazı öğretici kaynaklar öğrenme işlemi sırasında direkt elde edilmek zorunda olabilir. Öğrenme istasyonları çevreyle ve farklı insanlarla öğrencilerin ilişki kurmasına izin verir. İnsanlar çoğunlukla farklı fikirlere ve düşüncelere sahiptirler ve bu gerçek durumun nasıl olduğunu Anlamaları açısından öğrenciler için çok yararlı olacaktır.

Öğrenme istasyonundaki çalışma sınıftaki çalışmalardan önce olmalıdır. Ve bu çalışmanın sonuçlarını ve yansımalarını konuşmak için yeterli ders saati ayrılmalıdır. Öğrencilere araştırma için gerekli kaynaklar hazırlanmalı ve yol gösterici sorularla öğrencilerin konuyu öğrenmeleri sağlanmalı ve araştırma yapmak için cesaretlendirilmelidir. Öğrenmenin en önemli kısminin, öğrencilerin dışarıda araştırma yaptıkları ve tecrübe edindikten sonra gerçekleştiği unutulmamalıdır.

1- Çalışma Yapmanın Zorlukları

Öğrenciler normal olarak sınıfın dışında ders islemekten mutludurlar ama bu durum öğrenme istasyonunda onların motivasyonunu düşürmemelidir. Öğretmenler öğrenme istasyonu için bir yer seçerken ve öğrencilerin burada çalışmalarını planlarken, dışarıda çalışmanın zorluklarının farkında olmalıdırlar. İçinde bulundukları durum, kitaplarda bir şey araştırmaktan çok farklıdır ve öğrencilere araştırmaları için gerçek dünyanın kaynakları yardımcı olacaktır.

2- Günlük Hayatla İlişkisi

Pek çok öğrenci, araştırdıkları şeyin önemini kendilerine ve diğer insanlara olan etkilerini hissederek anlarlar.

3- Zaman Durumu

Bir öğrenme istasyonu bir iki saati veya daha fazla ders saatini içerecek şekilde dizayn edilebilir. Pek çok durumda pratik çalışma planlanan zamandan daha fazla süre alır. Bu nedenle öğrenme istasyonu ilk kez Kullanıldığında esnek bir çalışma planı yapılmalıdır.

4- Diğer Öğretmenlerle İlişkisi

Öğrenme istasyonun hazırlanması, öğretmenler arasında bir takim çalışmasının başlamasını sağlayabilir

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir