Grup çalışması yöntemi 2-8 öğrencinin bir araya gelerek bir problemi veya bir konuyu araştırmak ve rapor etmek maksadıyla yürüttükleri çalışmalardır. Grup çalışmalarının en çok bilineni ilköğretim düzeyinde uygulanan küme çalışmalarıdır. Bu yöntemin amacı; öğrencilerin bir araya gelerek sosyal bir etkileşime girmeleri ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarıdır. Bu amaçla oluşturulan kümeler grup üyelerinin birlikte düşünmesini, karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmalarını birlikte iş görmelerini ve problemlere çözüm aramalarını öngörmektedir.

 

Faydaları Þ

 • Öğrenciler aktif olarak öğrenme sürecine katılırlar,
 • Öğrenciler birlikte çalışma alışkanlığı kazanırlar,
 • Öğrenciler kendilerini sosyal yönden geliştirme imkanı elde ederler,
 • Öğrenciler kendi görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme şansını elde ederler,
 • Öğrenciler demokratik tutum ve davranış kazanırlar,
 • Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme imkânı elde ederler,

 

Sınırlılıkları Þ

 • Zaman alıcıdır,
 • Öğrencileri kontrol etmek güçleşebilir,
 • İyi bir planlama olmazsa amaçtan uzaklaşılabilir,
 • Grup çalışmasında her öğrenci üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyebilir,
 • Grup birkaç öğrencinin kontrolünde kalabilir.

 

Dikkat Edilecek Hususlar Þ

 • Grup çalışmaları öğretmen tarafından çok iyi bir şekilde planlanabilmeli,
 • Gruplara öğrencileri seçerken azami özen gösterilmeli,
 • Grup üyelerinin işbirliği içerisinde çalışması sağlanmalı,
 • Grup çalışmasının amaçları sürekli göz önünde bulundurulmalı,
 • Grup çalışmaları için seçilecek konular öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermeli,
 • Grup üyelerinin serbestçe çalışabilmesi için gerekli ortam ve imkanlar sağlanmalıdır,
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir