→ Gösteri, öğretmenin; öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek yada bir prensibi açıklamak için yaptığı işlemlerdir.

→ Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin, bir deneyin nasıl yapıldığını, bir araç-gerecin yada bir makinenin nasıl çalıştığını öğretmenin önce uygulama yaparak, göstererek ve açıklayarak sonra da öğrenciye yaptırarak (yaparak-yaşayarak) öğrenmeyi sağladığı bir yöntemdir.

→ Davranış model gösterilerek öğrencilerin bu modelden öğrenmeleri sağlanır. Daha çok beceri (psiko-motor) davranışların, insan ilişkilerinin, ahlak ve görgü kurallarının karmaşık bazı olayların gösterilerek öğrenilmesine dönük olabilir.

→ Gösterip yaptırma yönteminin en etkili yönü bir becerinin ustaca ve uygun bir şekilde nasıl yapılabileceğinin öğretilmesidir.

→ Gösteride hem görsel hem işitsel iletişim kullanılır. Gösteri yöntemi özellikle fen, spor, müzik ve sanat dallarında kullanılmaktadır.

→ Gösterinin en önemli faydası herhangi bir şeyin en uygun biçimde yada ustaca nasıl başarılacağını göstermesidir.

GÖSTERİ YÖNTEMİNİN FAYDALARI Þ

  • Gösteri, öğrencilere olayın gerçek oluşumunu hem görerek hem de işiterek öğrenme imkanı sağlar.
  • Gösteri, kelimelerin yetersiz olduğu fikirler, prensipler, hareketler ve kavramların açıklanması için kullanılır.
  • İyi bir gösteri öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırır.
  • Becerilerin kazanılmasında etkilidir.
  • Yalnızca gösteri yapanın materyale ihtiyacı vardır. Bu nedenle oldukça ekonomiktir.
  • Öğrenci materyal ile bir işlem yada beceriye başlamadan önce o işlemin yada tecrübenin gösterisi tehlikeyi azaltır. Özellikle fen laboratuarlarında önemlidir.
  • Yanlış yapa yapa; öğrenme için harcanarak zamanı azaltır. İyi bir gösteri işlemin standartlarını ortaya koyar. El sanatları, resim, müzik yada beden eğitimi gibi alanlarda güdüleme sağlar.
  • Gösteri, toplumdaki insan kaynaklarını kullanmak için en mükemmel yöntemdir.

GÖSTERİ YÖNTEMİNİN SINIRLILIKLARI (Sakıncaları) Þ

            → Gösterinin hazırlanması çok fazla planlama ve fazla zaman gerektirir.

            → İyi bir gösterinin hazırlanması çok iyi bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektirir.

→ Gösteri yöntemi kalabalık sınıflarda yada çok küçük objelerle tam olarak uygulanamaz. Çünkü iki durumda da öğrencilerin tümü gösteriyi rahatlıkla izleyemeyebilir.

→ Eğer gösterinin görsel kısmı, işitsel kısmı ile tutarlı değilse öğrenciler karıştırabilirler.

→ Gösteri anlama olmaksızın taklit etmeye dayanabilir.

→ Karmaşık bir gösteride öğrenciler başarısızlık yada eksiklik duygusuna kapılabilirler.

→ Gösteri sırasında fazla zaman harcanır.

→ Bilişsel yada yüksek seviyeli duygusal öğrenmede kullanımı güçtür.

GÖSTERİ YÖNTEMİNİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

1) Zamanı ayarlamak için gösterinin tümünün önceden provası yapılmalıdır.

2) Gösteri başlayacağı zaman kullanılacak tüm materyalin elin altında bulunduğundan emin olunmalıdır.

3) Dönüt sağlamak için gösteri sırasında sorulardan yararlanma,

4) Gösterinin sonunda, basamakların bir özeti verilmeli yada oluşumuna ilişkin bir özet verilmeli,

5) Mümkünse bir yada iki öğrenciye gösteri aynen yaptırılmalıdır.

6) Gösteri sırasında öğrencilerin not tutmaları, şema ve çizimler yapmaları istenebilir.

ÖRNEK─ 2002 KPSS Þ Psikomotor becerilerin öğretilmesinde, aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisinin en etkili olması beklenir ?

A)    Küçük Grup Tartışması

B)    Düz Anlatım (takrir)

C)    Örnek Olay İncelemesi

           D) Örneğini göstererek yaptırma

            E) Soru-Cevap

ÖRNEK─ 2002 KPSS Þ Öğretim yöntemlerinden birisi olan göstererek yaptırma yöntemi aşağıdakilerden hangisi için en uygundur?

                       A) Devinimsel (psikomotor) beceri kazandırma,

                        B) Olgu ve olayları açıklama,

                        C) Kavram Geliştirme,

                        D) Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırma,

                        E) İşbirliği ve paylaşımı artırma,

ÖRNEK─ 2003 KPSS Þ Sınıf içi öğretim etkinliklerinde gösteri (demonstrasyon) yönteminden yararlanmayı düşünen öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmalıdır ?

           A) Yöntemin öğrenci seviyesine uygun olup olmadığını,

B) Gösterinin öğrencilerin ilgisini çekip çekmeyeceğini,

A)    Öğrencilerin gösteriyi nasıl izleyeceklerini,

B)    Gerekli araç-gereçlerin nereden sağlanacağını,

C)    Gösteri için gerekli sürenin bir ders saatine sığıp sığmayacağını,

ÖRNEK─ 2003 KPSS Þ Aşağıdakilerden hangisi gösteri (demonstrasyon) tekniğinin faydalarından biridir ?             

A)    Her türlü konuyu sunmayı kolaylaştırması,

B)    Kalabalık sınıflarda kolay uygulanması,

C)    Sürenin, dikkat düzeyine göre ayarlanabilmesi,

D)    Ön hazırlık gerektirmemesi,

           E)  Göze ve kulağa seslenerek ilgi çekmesi,

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir