Belli bir konu veya ders ünitesinde öğrencilerden istenen zihinsel ve bedensel çalışmalara denir. Genellikle öğretimin sınıf dışına taşan bir uzantısı olan ödev, aynı zamanda, eski öğrenme yaşantılarının önem ve anlam kazanmasında ve yeni öğrenme yaşantıları edinilmesinde en etkili araçlardan biridir.

            Ödevler →     → Hedefleri gerçekleştirici olmalı,

                                   → Dersin konusuyla ilgili olmalı,

                                   → Öğrencinin düzeyine uygun olmalı,

                                   → Açık ve anlaşılır olmalı,

→ Zaman, enerji, araç-gereç ve kaynaklar yönünden ulaşılabilir olmalıdır.

Üstünlükleri Þ

  • Öğrenciyi araştırma ve incelemeye yöneltir,
  • Güven duygusunu geliştirmeye yardım eder,
  • Öğrenciye sorumluluk duygusu kazandırır,
  • Problem çözme gücünü geliştirir,
  • Sözlü ve yazılı ifade gücünü geliştirir,
  • İnsanlarla işbirliği yapma becerisini kazandırır,
  • Yetenekleri izleyip özümsemeye yardım eder,
  • Sınıf içi etkinliklere ilgi uyandırır,

Eksiklikleri Þ

İyi planlanmazsa boş etkinlik olmaktan öteye gidemez, ödevlerin değerlendirilip öğrenciye geri verilmesi  konusunda öğretmenin yetersiz yada isteksiz olması ödevleri etkisiz kılar, anlaşılır bir dille verilmeyen ödevler kargaşa ve umutsuzluk kaynağı olur.

ÖRNEK─ 2001 KMS Þ Bir öğretmen ödev verirken aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmelidir ?

                      A) Eğitsel değer taşımasına,

                        B)  Uzun zaman almamasına,

                        C)  Konusunun yakın çevreyle bağlantılı olmasına,

                        D)  Bilgi toplamayı gerektirmesine,

                        E)  Bireysel olarak yapılabilmesi,

ÖRNEK─ 2002 KPSS Þ Öğrencilere ev ödevi verilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir ?

A)    Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırma,

B)    Konuların tekrar edilmesini sağlama,

C)    Konuların günlük yaşamla bütünleşmesini sağlama,

          D)  Öğrencilere bağımsız çalışma yeteneği kazandırma,

            E)  Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini yükseltme,

 

 

 

 

ÖRNEK─ 2003 KPSS Þ Son yıllarda uygulamalara bakıldığında ev ödevlerinin en çok hangi amaçla kullanıldığı görülmektedir ?

A)    Öğrencinin evdeki zamanını boşa geçirmemesi sağlanır,

B)    Öğrencilerin yardımlaşma duygularını geliştirilmesi,

          C)  Okulda kazanılan bilgi, beceri ve davranışların pekiştirilmesi,

            D)  Öğrenmelere aile bireylerinin katkılarının sağlanması,

            E)  Öğretmenin bireysel başarıları değerlendirmesinin kolaylaştırılması,

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir