1) DAVRANIŞÇI- ÇAĞRIŞIMCI KURAMLAR

            A) Klasik Koşullanma (Tepkisel)                                      → İvan PAVLOV

            B) Edimsel Koşullanma (Operant)                                   → Skinner

            C) Bitişik Kuramlar                                                          → Watson-Guthrie

            D) Bağ Kuramı                                                                 → Tharndike      

            E) SİSTEMATİK Davranış Kuramı                                 → HULL

 

2) BİLİŞSEL KURAMLAR

            A) GESTALT KURAMI                                                 → Wertheimer, Köhler, Kofka

            B) BİLGİYİ İŞLEME KURAMI                                    → ──                        FP

            C) YAPILANDIRMACI KURAM                                → Piaget, Vgotsky

 

3) BİLİŞSEL AĞIRLIKLI DAVRANIŞÇI KURAMI

            A) İŞARET KURAMI                                                     → TOLMAN

            B) SOSYAL ÖĞRENME (Gözlem yoluyla öğrenme)  → BANDURA   

 

4) İNSANCIL (DUYUSAL) KURAMLAR → MASLOW  → İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ                                                                                → ROGERS    → BENLİK GELİŞİMİ                                                                             → KOHLBERG → AHLAK GELİŞİMİ

 

5) BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME (Nöro-fizyolojik kuram)  → HEBB

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir