EĞİTİM

Eğitim bireyde istendik yönde davranışlar oluşturma veya istendik olmayan davranışları istendik yönde değiştirme sürecidir.  İstendik davranışlar ‘toplum tarafından beklenen ve istenen davranışlar ‘ demektir. Eğitimin amaçlarını bu istendik davranışlar oluşturur. Eğitimin genel olarak dört amacı vardır. Bunlar;

 

1- Kültürel değerleri aktarmak

2- Bireyi toplumsallaştırmak

3- Üretkenliği artırmak

4- İlgi ve yetenekleri geliştirmek

 

Eğitim birçok farklı ortamda gerçekleştirilebilir. Eğitimin okullarda planlı ve programlı bir şekilde belli hedeflere yönelik biçimde uygulanmasına öğretim denir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenme psikolojisi önemli bir unsurdur.

 

ÖĞREME

Bireyin yaşamını sürdürebilmesi için çevreye uyum sağlayacak davranışlar sergilemesi gerekmektedir. Bu davranışlarımızın pek çoğu öğrenme ile oluşmaktadır. Bu bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden birisidir.

 

ÖĞRENME: Tekrar yada yaşantı sonucu davranışta meydana gelen kalıcı izli değişikliklerdir. Tanımda da görüldüğü gibi öğrenmenin olması için üç unsur barındırması gerekmektedir.

1-      Öğrenme bireyde mutlaka davranış değişikliği meydana getirmelidir.

2-      Öğrenme yaşantı ürünü olarak ortaya çıkmalıdır.

3-      Davranış değişikliği kalıcı izli olmalıdır.

 

İkinci maddede geçen ‘yaşantı’  kelimesi bireyin çevre ile etkileşimi sonucu bireyde kalan iz ya da kalıcı izli davranış değişikliği oluşturan olay anlamına gelmektedir. Refleksler ve içgüdüsel davranışlar yaşantı sonucu olmadığı için öğrenme olarak kabul edilemezler. Çünki refleksler ve içgüdüler doğuştan getirdiğimiz belirli tepki yönelimleridir.

Davranışın kalıcı izli olması ise süreklilik arz etmesi anlamına gelmektedir. Yani ilaç, alkol gibi maddelerin etkisi ile oluşan geçici davranış değişiklikleri öğrenme kapsamına girmez.bunun yanı sıra öğrenme olayı büyüme ve olgunlaşmaya da atfedilemez. Yürüme ve konuşma büyümenin ve olgunlaşmanın bir sonucudur ve öğrenme olarak kabul edilmez.

 

DAVRANIŞ: Öğrenme konusu içerisinde önemli bir kavram da davranıştır. Organizmanın iç ve dış uyarıcılara karşı gözlenebilen veya gözlenemeyen bütün etkinliklerini kapsar. Davranış refleks davranışlar, geçici davranışlar ve öğrenilmiş davranışlar olmak üzere üçe ayrılır. Refleks davranışlar öğrenmeye dayanmaksızın belirli uyarıcılara gösterilen sabit ve istemsiz tepkilerdir. Gök gürlediğinde sıçramak bu duruma örnek olarak verilebilir. Geçici davranışlar ise bir madde ya da durumun etkisi altında meydana gelen davranışlardır. Hastalık veya alkol gibi etkenler yol açabilir. Öğrenilmiş davranışlar ise öğrenme psikolojisinin konusunu oluşturmaktadır.

 

NOT: Organizma tarafından algılanan ve organizmayı davranışa iten unsurlara uyarıcı denir. Organizmanın uyarıcılara karşı yaptığı davranış ise tepkidir. Bu tepkilere karşı alınan sonraki uyarıcılara ise karşılık denir. Örneğin bir kişinin size tokat atması bir uyarıcıdır. Sizin bu tokada karşılık ağlamanız ise bir tepkidir. Sizin ağlamanız karşısında bu kişinin sizden özür dilemesi ise karşılıktır. Karşılık pekiştirme, ceza veya karşılık vermeme şeklinde gerçekleşir. Bu üç unsura ilerde daha detaylı bir şekilde değineceğiz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir