Davranışçı yaklaşımın temel sayıtlıları şunlardır

a) İnsanın öğrenmesi ile diğer canlıların öğrenmesi birbirine benzer. Örn: Bir fare nasıl öğreniyorsa insanın öğrenmesinde de aynı kurallar geçerlidir.

b) Davranışçılar hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmalarla insan öğrenmesini açıklamaya çalışırlar.

c) Öğrenme, fiziksel konular gibi, gözlenebilir ve ölçülebilir konular üzerinde odaklanır.

d) Davranışçılara göre insan zihni boş bir levhadır yani doğuştan insan beyninde hiçbir bilgi yoktur (John LOCKE)

e) Davranışçı kuramda duygu, düşünce ve zihinsel süreçler doğrudan gözlenemez ve ölçülemez. Organizma bir kara kutudur. Kutuya giren (uyarıcı) ve kutudan çıkan (tepki) gözlenebilir ve ölçülebilir ancak kutunun içinde ne olup bittiği pek anlaşılmaz.


f) Öğrenme Uyarıcı-Tepki arasındaki bağa dayanır. Bu yüzden bunlara U-T kuramcılarıda denir.

g) Davranışçılar öğrenme yerine koşullanma (şartlanma) terimini kullanırlar.

NOT: Þ Davranışçı yaklaşımda öğrenme KLASİK (Tepkisel) ve OPERANT (Edimsel) şartlanma olmak üzere ikiye ayrılır.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir