Bruner’e göre bilişsel gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bilişsel gelişim için dil önemlidir. Kavramlar dil yoluyla öğrenilir, iletişim dil yoluyla sağlanır. Öğretmen, anne, baba ve sosyal çevre bilişsel gelişim için oldukça önemlidir.

Bruner’e göre bilişsel gelişim 3 aşamada gerçekleşir:

1) Eylemsel Dönem = Bu dönemde çocuk çevresindeki nesnelerle doğrudan etkileşime girerek onları dokunarak anlar ve öğrenir. Bu dönemde çocuklar psiko-motor davranışlar sergilerler.

2) İmgesel Dönem = Bu dönemde bilgi, görsel algıların imgeler halinde zihne taşınmasıyla öğrenilir. Çocuklar: nesneleri, olayları algıladıkları gibi zihne taşır ve öyle öğrenirler.

3) Sembolik Dönem = Bilişsel gelişimin en son aşamasıdır. Bu dönemde çocuklar algılarına karşılık semboller oluştururlar. Matematik, müzik, resim alanlarında semboller kullanılarak iletişim sağlanılabilir. Bireyin böyle bir döneme ulaşabilmesi ancak ona sunulacak zengin yaşantılarla mümkündür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir