Bu eğitim akımı ilerlemeciliğin bir devamı olup son gelişen akımlardan biridir. Akımın dayandığı felsefe yararcılıktır.(PRAGMATİZM). Bu akımdaki temel görüşe göre eğitimin temel amacı; toplumu yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmek olarak kabul edilmektedir.
Bu görüşe göre eğitim; açık seçik bir sosyal reform hareketi geliştirmede önemli araçlardan biridir. Eğitim; yeni bir toplumsal düzen yaratmaya girişmelidir.
            Bu akıma göre toplumsal değişmede temel sorumluluk okuldadır. Bu işte de esas güç öğretmenlerdedir. Yeniden kurmacılıkta öğretmen değişim ve reformun temsilcisidir. Öğretmen öğrencilerin problemlerin farkına varmalarına yardımcı olur.
ÖRNEK- 2004 KPSS Þ
                        I . Evrensel ve entellektüel eğitim,
                        II . Öğrenmeyi sıkı ve zorlayıcı bir çabayla açıklar,
                        III . Toplumu yeniden düzene koymayı esas alır,
                        IV . Eğitim; çocukların ilgilerine göre ve çocukların aktif katılımıyla olmalıdır,
            Aşağıdakilerden hangisinde bu uygulamaları ön plana çıkaran eğitim felsefesi akımları doğru olarak sıralanmıştır ?
                        I                               II                                        III                                     IV
            A) DAİMİCİLİK          ESASİCİLİK            YENİDEN KURM.      İLERLEMECİLİK
            B) ESASİCİLİK           YENİDEN KUR.      DAİMİCİLİK               İLERLEMECİLİK
            C) YENİDEN KUR.     DAİMİCİLİK                      İLERLEMECİLİK         ESASİCİLİK
            D) İLERLEMECİLİK     ESASİCİLİK            DAİMİCİLİK              YENİDEN KURM
            E) DAİMİCİLİK             ESASİCİLİK            İLERLEMECİLİK      YENİDEN KURM
CEVAP: A ŞIKKI
NOT: Þ Türk Eğitim Sistemi kağıt üzerinde pragmatizme göre düzenlenmiş ancak uygulamada (köy enstitüleri hariç) ise Realist ve İdealist felsefelere dayanan Esasici ve Daimici eğitim felsefesi akımlarını kullanmıştır.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir