İnsanların yeteneklerini geliştirerek en mükemmele ulaşmayı amaçlar. Bireysel eğitim önemlidir. Öğrencinin ilgi ve gereksinimleri önemlidir. Öğretmen bir teknolog olarak kabul edilir.
NOT: Þ
                        → Konu alanını merkeze alan tasarımların felsefi temellerinin İDEALİZM ve REALİZM olduğu ve dayandığı eğitim felsefesinin ise DAİMİCİLİK ve ESASİCİLİK olduğu söylenebilir. Konu alanı deseninde öğrencinin sadece bilgiyi kazanmış olması öğrenmesi için yeterli görülmektedir.
                        → Öğrenen merkezli tasarımların felsefi temellerinin PRAGMATİZM olduğu ve İLERLEMECİLİK eğitim felsefesine dayandığı söylenebilir. Öğrenci sürece girdikten sonra ilgi ve ihtiyaçlarına göre öğrenme etkinlikleri belirlenir.
                        → Sorun merkezli program tasarımlarının kesin bir felsefi temelinden söz etmek oldukça güçtür. Ancak “yeniden kurmacılık” eğitim felsefesine dayandığı söylenebilir. Bu tasarım konu alanı ve öğrenci merkezli tasarımın yetersizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Sorun merkezli tasarımda toplumun ve bireyin sorunlarını çözmek amacıyla eğitim programlarının desenlenmesi ve geliştirilmesi istenir.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir