Süreç yaklaşımı modeli sınıf
öğretmenine mesleki özerklik sağladığı için; öğretmenlerin çok iyi yetişmiş olmasını gerekli kılmaktadır. (Oysa durumsal model ise okulu merkeze aldığından okul ve yakın çevresindeki durumun değerlendirilmesini önemli görmektedir.) Süreç yaklaşımı modeli ilerlemecilik akımından etkilenmiştir. Modelin aşamaları şu şekildedir :
1.      İçerik-Bağlam,
2.      Öğrenme Durumları,
3.      Genel amaçlar,
4.      Değerlendirme,
* NOT: Þ Bunların dışında şu modeller de vardır. Þ
            * AÇIK SINIF MODELİ Þ Etkinliklere ağırlık veren bir modeldir. Öğrencilerin özgürlüğünü, ilerlemeciliğini savunur. Bireyin kendisine ait özelliklerinin geliştirilmesini savunur. Bireysel ve insani özelliklere önem verir.
            * WEİNSTEİN VE FANTİNİ MODELİ Þ Hayatta yaşanan ve elde edilen tecrübeler, sosyal ilişkiler, bireyin kimliği DUYUŞSAL YAKLAŞIMA göre belirlenir. Duyuşsal ağırlıklı bir modeldir.
            * WULF VE SCHAVE’nin SİSTEM YAKLAŞIMI Þ Sistem yaklaşımını ele alan modeldir. Üç aşamalı olarak tanımlanır. Bunlar:
                        → Problemin Tanımı Þ Amacın belirlenmesi, komisyon üyelerinin seçimini içerir.
                        → Gelişme, Amaçların Davranışlara Dönüştürülmesi Þ Uygun ders planlarının yazılması, öğretim materyallerinin geliştirilmesi, öğrenme ortamının desenlenmesi…
                        → Değerlendirme Þ Sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli dönüt sağlanması…
            * GOODLAD MODELİ Þ Bu modelle ilk aşamada kültürel değerlerin analizi yapılır. Bunun sonunda hedefler oluşturulur. Davranışsal özellikler belirlenir. Örgütlenme merkezleri oluşturulur.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir