Bu tasarımlar kültürel ve geleneksel değerlerin güçlenmesini sağlamak, ayrıca toplumun halen karşılanmamış ihtiyaçlarına işaret etmesi amacıyla düzenlenmiştir. Sorun merkezli tasarımlar öğrencilerin toplumsal sorunları, ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri üzerinde dururlar. Bu tasarım; öğrencilerin mevcut toplumsal yaşantılarında karşılaşacakları problemleri çözme becerisine sahip olmalarını HEDEFLER. Bu sayede sağlıklı topluma ulaşabileceğini savunurlar.
Eğitimin amacı: öğrencilere sadece bir takım ders konularını öğretmek değil aynı zamanda toplumu ilgilendiren sosyal problemlere çözüm aramaktır. Toplumdaki önemli problemlerin çözümü için, problemleri çözüme kavuşturabilecek kapasitede, fikir üretebilen nitelikte bireylerin yetiştirilmesi gerekir.
Bu yaklaşımda şu şekillerde görülebilir.Þ
a)      Yaşam Şartları Tasarımı Þ Bu tasarımla, eğitimciler öğrencilerin kavrayışlarını geliştirmekte ve gerçek dünya ile ilgili sorunları konusunda genelleme becerisi kazanmalarında yardımcı olmaktadırlar. Bu tasarıma göre programların düzenlenmesinde yaşam şartları ve çevre faktörleri etkilidir. Öğrenme, değişen yaşam şartlarına bireyin uyum yeteneğini geliştirebilmelidir.
b)     Çekirdek (CORE) Tasarımı Þ Toplumun sorunları ön planda tutulur. Öğrenciyi; toplumu laboratuar olarak görmesi için teşvik eder; öğrencinin, toplumun sorunlarını görmesini ve bu konulara eğilmesini amaç edinir. Bu tasarım yaklaşımı derslerin birleştirilmesiyle geliştirilmiştir. Bu durum; genel eğitim ve ortak öğrenme anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle işbirliğine dayalı öğrenme modellerini temele almaktadır.
c)      Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı Þ Bu yaklaşımda zamanın sürekli olarak toplumu değişmeye zorladığı savı ön plandadır. Bu değişimin en iyi şekilde OKUL ile gerçekleştirilebileceği yada düzenlenebileceği öne sürülür…
 
NOT: Þ Bu tasarımların yanında program geliştirme ile ilgili şu yaklaşımlara da değinmek gerekir.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir