Program geliştirme çalışmalarında felsefeden çeşitli aşamalarda yararlanılabilir. Bunların başında program tasarımı ve özellikle de hedeflerin belirlenmesi aşamaları gelmektedir. Felsefe; bir okul için düşünce tarzını, görüşleri, inançları yansıttığı ve hedef ile içeriği etkilediğinden program geliştirmede önemli bir yer tutar.
Her eğitim programının dayandığı bir felsefe olmalıdır. Eğitim felsefi eğitimin HEDEFLERİNİ sorgular ve hedeflerin tutarlılığını sağlar. Hedefler düzeni oluştururken felsefeden Þ
            → Temel sayıltılarda açıklığa varmada,
            → Aday hedeflere yenilerini katmada,
            → Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını ortaya koymada,
            → Hedefleri önem sırasına koymada yararlanılmaktadır.
            Esasen eğitim politikalarının oluşumunda ve bunların eğitim programlarına yansımasında da belli bir felsefi görüş egemen olmalıdır. Bir ülkedeki eğitimin niteliği eğitim felsefeleriyle tutarlı olma durumundadır.
Eğitim felsefesi okulların neden varolduğu, hangi konuların daha önemli olduğu, öğrencinin nasıl öğrendiği, hangi yöntem ve teknikleri kullanması gerektiği, öğrencilerin ne öğrenmesi gerektiği vb. soruların yanıtlanmasında program geliştirmecilere yol göstermektedir.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir