Program geliştirme sürecinin basamakları ve her basamakta yapılması gereken işlemler kısaca şunlardır Þ
                        I-  Program geliştirme çalışma gruplarını oluşturma,
                        II- Program geliştirme çalışma planı,
→ PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI Þ
            Program geliştirme çalışma grupları üç grupta toplanabilir :
1.      Grup Þ Program karar ve koordinasyon grubu,
2.      grup Þ Program çalışma grubu,
3.      grup Þ Program danışma üyeleri grubu,
1. GRUP: Program Karar ve Koordinasyon Grubu Þ Bu grubun temel işlevi, hangi alanlarda program geliştirme çalışmaları yapılacağına karar vermek, ülkede başat olan eğitim felsefesinin bu programlara yansıtılmasını sağlamak, hazırlanan programları kabul yada değiştirmede karar organı olarak görev yapmak ve tüm program geliştirme çalışmalarında koordinasyonu sağlamaktır.
Program karar ve koordinasyon grubu için oluşturulacak komisyonda aşağıdaki üyeler bulunmalıdır: Þ
 
 
A)    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ
1.      İlgili genel müdür yada temsilci,
2.      Talim-Terbiye kurulu temsilcisi,
3.      Teftiş kurulu temsilcisi,
4.      İlgili genel müdürlük temsilcisi,
5.      Program dairesinden uzman bir kişi,
B)    Program Geliştirme Alan uzmanı. (Üniversiteden)
C)    Öğretmen örgütlerinin temsilcisi,
D)    Konu alanı ile ilgili:
1.      Konu alanı öğretmenlerinin temsilcileri (Bakanlık ve üniversiteden)
2.      Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi,
3.      İşçi ve işveren temsilcisi,
4.      Meslek odası ve birliği temsilcisi,
E)    Veli temsilcileri,
1.      Okul-aile birliği temsilcisi,
2.      Okul koruma derneği temsilcisi,
3.      Öğrenci velisi temsilcisi,
F)     Öğrenci temsilcisi (orta ve yüksek öğretim düzeyinde)
 
2.GRUP: Program Geliştirme Çalışma Grubu Þ Program çalışma grubu; programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında SÜREKLİ görev yapacak bir komisyondur. Bu grubun; programı geliştirecek alanının uzmanları ve öğretmenleri ile eğitimcilerden oluşması gerekli görülmektedir. Bu gruba, tam zamanlı çalışma grubu da diyebiliriz. Grupta bulunan üyeler şunlardır: (Daimi olarak görev yapması beklenenler)
            → Program geliştirme uzmanı,
            → Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı,
            → Konu alanı uzmanı (üniversiteden)
            → Konu alanı öğretmenleri,
 
ÖRNEK─ 2001 KMS Þ Eğitim programı geliştirmek amacıyla oluşturulan bir kurulda, aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir ?
                        A) Sosyal çalışma uzmanı,     *
                        B) Program geliştirme uzmanı,
                        C) Ölçme ve değerlendirme uzmanı,
                        D) Konu alanı uzmanı,
                        E) Konu alanı branş öğretmeni,
 
3. GRUP: Program Danışma Grubu Þ Program çalışma grubu programın her aşamasından sorumlu olarak çalışmalarını yürütürken, zaman zaman ihtiyaca göre danışma yapabileceği bir eğitim uzmanları grubunun oluşturulmasında yarar vardır. Program çalışma grubuna danışma yapacak uzmanlar şunlardır Þ
            → Eğitim Felsefecisi              → Eğitim Denetçisi (Müfettiş)
            → Eğitim Psikologu               → Okul Yöneticisi
            → Eğitim Sosyologu              → Eğitim Teknoloğu
            → Eğitim Ekonomisti                        → İletişim Uzmanı
 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir