Program geliştirme, eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir. Bir başka tanıma göre de PROGRAM GELİŞTİRME; eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. Buna göre, program boyutlarından birinde meydana gelen değişme, sistemde yer alan tüm boyutları etkilemektedir. Sözgelimi değerlendirme sisteminin değişmesi sistemin bütününü belli bir oranda etkilemekte ve değişmesine sebep olmaktadır.
ÖRNEK-2004 KPSS Þ Program geliştirme sürecinde uygulama yapılırken denetleme-düzeltme yapılarak program geliştirilmeye çalışılır.
            Burada program geliştirmenin hangi özelliği vurgulanmaktadır ?
                        A) Süreklidir, *
                        B) Çok yönlüdür,
                        C) Sistematiktir,
                        D) Durağandır,
                        E) İşlemseldir,
            Program geliştirme çocukların ve gençlerin yetiştirilmesi ile ilgili, insan elemanının gelişmesini amaç edinir. Dolayısıyla bu faaliyete katılanların ilgi ve problemlerine eğilir. Program geliştirmede temel ünite:
                                   → Okuldaki çalışma grubu,
                                   → Öğrenciler
                                   → Öğretmenler
                                   → İdareciler,
                                   → Velilerdir.
            Program geliştirmenin amacı, yazılı bir doküman hazırlamak değil, uygulamayı araştırma yoluyla geliştirerek öğrenci de istendik davranış değişikliğini sağlamaktır. Program geliştirme her açıdan uzmanlık, bilgi ve beceri gerektiren bir alandır. Program geliştirme merkezden yerel okula, okuldan merkeze doğru haberleşme gerektiren bir süreçtir.
Program Geliştirmenin Şu Özellikleri Vardır: Þ
→ Program geliştirme DEVAMLI ve KAPSAMLI bir süreçtir. Programın sosyokültürel ve bilimsel verilerin ışığında sürekli olarak geliştirilmesini ifade eder.
→ Program geliştirme OPERASYONEL bir süreçtir. Bununla, program geliştirme ile uygulamanın iç içe olması anlatılır.
→ Program geliştirme bir ARAŞTIRMA sürecidir. Çünkü program geliştirme objektif verilerin elde edilmesini gerektiren uygulamalı bir süreçtir.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir