Program geliştirme sürecinde hangi işlemlerin ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleştirileceğini belirleyerek bir zaman takvimi hazırlanır. Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. Bu süreçte şunlar yapılır Þ
1) İHTİYAÇ SAPTAMA Þ Bu aşamada toplumun, bireyin ve konu alanı ile ilgili ihtiyaçların saptanması yapılır.
2) HEDEF YAZMA Þ Programın hedefleri, hedef  yazma ilklerine uygun olarak ifade edilir.
3) DAVRANIŞ YAZMA Þ Hedefler gözlenebilir yada ölçülebilir öğrenci tepkileri alarak ifade edilir.
4) İÇERİK ANALİZİ YAPMA Þ İçerik somuttan soyuta, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene ve öğretim ilkelerine göre düzenlenir. İçerik düzenlenmede şu yaklaşımlar kullanılır: Doğrusal Programlama, Sarmal Programlama, Modüler Programlama, Piramitsel Programlama, Çekirdek Programlama, Proje Merkezli Programlama
5) BELİRTKE TABLOSU YAPMA Þ Bununla öğrenme konuları ve hedef alanları arasında ilişki kurma çalışmaları yapılır.
6) EĞİTİM DURUMLARI HAZIRLAMA Þ Öğretim stratejileri, yöntem-teknikler, zaman, süre, öğretim hizmetleri ve araç-gereçleri içerir.
7) İZLEME TESTİ YADA PERFORMANS TESTİ HAZIRLAMA Þ Her ünite için öğrenme eksikliklerini belirlemek için sınama durumlarının oluşturulması…
8) DÜZEY BELİRLEME TESTİ Þ Birkaç ünite sonunda yada dönem sonunda öğrenci öğrenme ve başarı düzeyini belirlemek için sınama durumlarının oluşturulması…
9) PROGRAMI DENEME, DÜZELTME VE SONUÇLARI RAPORLAŞTIRMA Þ Programın pilot okullarda bir yıl süreyle uygulanması, uygulama sonuçlarına göre düzeltmelerin yapılmasıdır.
10) PROGRAMI UYGULAMA Þ Program ulusal düzeyde uygulanır.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir